Unia Europejska AD 2021 - o wyzwaniach dla integracji na XXX Forum Ekonomicznym

Wśród tematów poruszanych na tegorocznym XXX Forum Ekonomicznym w Karpaczu tradycyjnie nie zabraknie również tych poświęconych europejskiej polityce. Jeden z paneli dyskusyjnych skupi się na zagadnieniu integracji europejskiej w obliczu doświadczeń ostatniego roku oraz postara się odpowiedzieć na pytanie jak będzie wyglądać przyszłość Unii Europejskiej. 

Rok 2020 był pełen wyzwań dla integracji europejskiej. Wspólnotę opuściła Wielka Brytania, a wybuch pandemii koronawirusa i wprowadzenie restrykcji sanitarnych doprowadziły do kryzysu gospodarczego. Wydarzenia te wymusiły redefinicję celów i strategii Unii Europejskiej na najbliższe lata. Uczestnicy panelu pt. „Unia Europejska AD 2021 – wyzwania dla integracji” postarają się znaleźć odpowiedzi na następujące pytania: Czy istnieje jedyna słuszna droga rozwoju dla państw europejskich? W jaki sposób należy prowadzić unijną politykę? Jaka przyszłość czeka Unię Europejską?

W dyskusji udział wezmą m.in. Szymon Szynkowski vel Sęk, sekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych, Francesco Tufarelli, dyrektor generalny Departamentu ds. Polityk Europejskich z Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Włoch, Konrad Gołota, doradca ds. Europy Środkowo-Wschodniej w Partii Europejskich Socjalistów, czy Karel Schwarzenberg, wiceprzewodniczący Komisji ds. Zagranicznych Izby Poselskiej Parlamentu Republiki Czeskiej.