Ukraina wprowadza nowy system kwarantanny

Duże liczby nowych zakażeń koronawirusem na Ukrainie skutkowały zmianą obowiązującej tam kwarantanny oraz przedłużeniem jej do końca sierpnia. Według nowych zasad, kwarantanna będzie wzmacniania w regionach w zależności od lokalnej sytuacji epidemicznej. Działania te, zdaniem ukraińskiego rządu mogą pomóc w zapobieganiu dalszego rozprzestrzeniania się choroby.

Podsumowanie:

  • Ukraiński rząd wprowadza zmiany w tzw. kwarantannie adaptacyjnej, obowiązującej od 22 maja. Nowy dekret przewiduje przedłużenie kwarantanny oraz wprowadza system, który będzie regulować wprowadzenie dodatkowych obostrzeń na terenie kraju.
  • Zgodnie z nowymi zasadami, miasta- centrum obwodów oraz regiony będą podzielone na „czerwoną”, „pomarańczową”, „żółtą” i „zieloną” strefę, w zależności od liczby nowych zakażeń. W zależności od strefy, wprowadzane będą dodatkowe obostrzenia.
  • Zdaniem rządu, nowy system pozwoli lepiej kontrolować rozprzestrzenienie się wirusa oraz pozwoli znieść ograniczenia w tych miejscowościach, gdzie liczba zakażeń jest mniejsza.

Po rozluźnieniach kwarantanny z powodu koronawirusa, które miały miejsce w maju, Ukraina odnotowuje wzrost liczby nowych zakażeń oraz utrzymanie tych liczb na dość wysokim poziomie. Liczba zakażonych osób przekroczyła tam już 62 tys. osób. Od 22 maja obowiązuje tzw. kwarantanna adaptacyjna, polegająca na dostosowywaniu ograniczeń do sytuacji epidemicznej w danym regionie. Żeby zapobiec rozprzestrzenianiu się choroby w miejscach z największą liczbą chorych, od początku sierpnia rząd wprowadza nowy system kwarantanny adaptacyjnej, który będzie obowiązywał do końca lata.

Przyjęty dekret nosi nazwę: „O ustanowieniu kwarantanny i wprowadzeniu wzmocnionych środków w walce z epidemią na terytorium o znacznym (stopniu) rozprzestrzeniania się Covid-19”. Zgodnie z jego założeniami, w zależności od sytuacji epidemicznej w regionie lub w poszczególnych jednostkach terytorialnych wprowadza się „zielony”, „żółty”, „pomarańczowy” lub „czerwony” poziom zagrożenia epidemicznego w związku z rozprzestrzenianiem się Covid-19.

Jeśli miasto lub region trafi do strefy „czerwonej”, rząd ponownie wprowadzi tam obostrzenia, które obowiązywały na początku kwarantanny: zawieszone zostaną połączenia transportowe, zamknięte punkty gastronomiczne, centra handlowe i sklepy, jednostki edukacyjne itd. Takie obostrzenia będą obowiązywać do momentu, aż liczba zakażeń nie zmieni się do dopuszczalnego poziomu i pozostanie stabilnie niska w ciągu trzech dni.

„Pomarańczowy” poziom zagrożenia przewiduje zamknięcie ośrodków turystycznych i sportowych, budynków kultury, wprowadzenie zakazu korzystania z restauracji i klubów w godzinach nocnych, obowiązywać będą też większe obostrzenia na przeprowadzenie imprez masowych.

W miastach i regionach, znajdujących się w „żółtej” strefie obowiązywać będzie zakaz zwiedzania osób, znajdujących się w domach opieki społecznej i szpitalach. Główny lekarz sanitarny Ukrainy zaznaczył, że w regionach, znajdujących się we względnie bezpiecznej „zielonej” strefie (czyli w tych miejscowościach, gdzie w ciągu pięciu dni nie odnotowano wyższych wskaźników) nadal będą obowiązywać ogólnokrajowe zasady bezpieczeństwa epidemiologicznego, takie jak noszenie maseczki w transporcie i budynkach użyteczności publicznej, przewóz osób wyłącznie na miejscach siedzących, spektakle w kinach lub teatrach przy zapełnionej w połowie sali. Regiony, które stale znajdują się w strefie „zielonej”, nie wymagają wzmocnienia środków antyepidemicznych na szczeblu regionalnym.

Wyznaczeniem stref oraz zmianami poziomu zagrożenia będą zarządzać nie miasta czy regiony, a państwowa Komisja ds. sytuacji nadzwyczajnych i bezpieczeństwa epidemiologicznego. Powierzenie tych funkcji centralnemu organy państwowemu było uzasadnione niedopuszczeniem celowego zaniżania liczby chorych przez władze lokalne.

Poziom rozprzestrzeniania się będzie określany przez zautomatyzowane oprogramowanie oparte na określonych algorytmach i zebranych danych, zatwierdzone przez ministerstwo ds. sytuacji nadzwyczajnych. Jako podstawowe wskaźniki przyjmuje się te obecnie wykorzystywane, czyli monitoring wykorzystania łóżek nieprzekraczający 50 proc., średnia liczba wykonanych testów nie spada poniżej 24 na 100 tys. mieszkańców, wskaźnik wykrywanych zakażeń nie przekracza 11 procent, a wskaźnik dynamiki wzrostu zakażeń nie przekracza 10 procent – powiedział minister ochrony zdrowia Ukrainy.

Często liczba zakażeń w miastach jest o wiele większa niż w całym regionie. Nowe zasady pomogą znieść ograniczenia w tych miejscowościach, gdzie liczba zakażeń jest mniejsza– twierdzi minister ochrony zdrowia Maksym Stepanow. Nowy system pozwoli również lepiej kontrolować rozprzestrzenianie się wirusa – lokalizować miejscowości, gdzie są ogniska zakażeń i szybko wprowadzać tam niezbędne obostrzenia.

 

Źródła:

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030