Trójkąt Lubelski - Polska, Litwa i Ukraina wzmacniają współpracę

Krystyna Vlodek, Instutut Studiów Wschodnich

Ministrowie spraw zagranicznych Polski, Litwy i Ukrainy spotkali się pod koniec lipca w Lublinie, i podpisali deklarację o stworzeniu tzw. Trójkąta Lubelskiego. Nowa inicjatywa ma na celu wzmocnienie relacji politycznych, gospodarczych, kulturalnych i bezpieczeństwa pomiędzy trzema krajami.

 

Fot. Sebastian Indra / MSZ
  • Ministrowie spraw zagranicznych Ukrainy, Polski i Litwy podpisali porozumienie o stworzeniu tzw. Trójkąta Lubelskiego.
  • Nowa inicjatywa ma dawać zachętę do dalszej integracji, i współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa, ale również w gospodarce, handlu, inwestycjach, ochronie zdrowia, kulturze i turystyce.
  • Ukraina również liczy na to, że inicjatywa posłuży wsparciem na drodze do jej członkostwa w UE i NATO, oraz da możliwość dla nawiązania współpracy z Inicjawywą Tró
  • Trójkąt Lubelski ma charakter nieformalny, a ministrowie umówili się na regularne spotkania. Kolejne, odbędzie się w Kijowie jesienią tego roku. Zaproszony na niego został również minister spraw zagranicznych Białorusi.

Pod koniec lipca w Lublinie odbyło się spotkanie ministrów spraw zagranicznych Polski Jacka Czaputowicza, Litwy Linasa Linkevicziusa i Ukrainy – Dmytro Kułeby. Rozmowy dotyczyły przyszłości NATO, UE i ich relacji z nienależącą do nich Ukrainą. Podczas spotkania ministrowie podpisali też deklarację o stworzeniu nowej inicjatywy – Trójkąta Lubelskiego. Trójkąt stanowi porozumienie między trzema państwami, które ma dawać zachętę do dalszej integracji. Wybrane przez dyplomatów miejsce nie jest przypadkowe. Lublin jest symbolicznym miejscem dla trzech krajów. 1 lipca 1569 r. została podpisana tam umowa pomiędzy Królestwem Polskim a wielkim Księstwem Litewskim zwana Unią Lubelską, kiedy Polska, Litwa i Ukraina wchodziły w skład Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

Ministrowie oceniają, że Trójkąt Lubelski stanie się formatem, który będzie ważnym momentem wzmocnienia Europy Środkowej, ale także wzmocnienia Ukrainy jako pełnoprawnego członka euroatlantyckiej i europejskiej rodziny narodów.

Dziękuję Polsce i Litwie za to, że konsekwentnie wspierają Ukrainę na drodze do członkostwa z Unią Europejska, i NATO i na drodze naszych reform. Jest to więcej niż przyjacielskie wsparcie, jest to więcej niż wsparcie partnerów, to jest wsparcie rodzinne – podkreślił minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba.

Minister Kułeba również wyraził nadzieję, że członkowie Trójkąta wystąpią jako pośrednicy w nawiązaniu kontaktów z Zachodem dla tych państw, które szukają zbliżenia z europejskimi strukturami. Trójkąt Lubelski będzie w tym przypadku stanowić swoiste uzupełnienie programu Partnerstwa Wschodniego Unii Europejskiej.

Ministrowie spraw zagranicznych Polski Jacek Czauputowicz i Litwy Linas Linkevicius również widzą w nowej inicjatywie szansę na wsparcie europejskich i euroatlantyckich aspiracji Ukrainy.

Dawno jest już projektowane i uczestnictwo Ukrainy w naszych strukturach, i jej uczestnictwo w operacjach wojskowych i stowarzyszenie Ukrainy z polityką Wspólnoty Europejskiej. (…) To będzie w pewnym sensie wsparcie dla Ukrainy, której tak w tej chwili potrzebuje, walcząc z agresorami – powiedział szef MSZ Litwy.

Jednak bezpieczeństwo to nie jedyny obszar, w którym zadeklarowano wolę współpracy. Trójkąt Lubelski ma także dotyczyć sfer gospodarki, infrastruktury,handlu, inwestycji, kultury, turystyki czy ochrony zdrowia. Poza tym, Trójkąt Lubelski pozwala uczestnikom na rozmowę na tematy ważne z punktu widzenia regionu, na równoprawnej stopie. Ukraina nie jest członkiem ważnych inicjatyw w regionie Europy Środkowo Wschodniej, jak np. Trójmorze, jednak jest ważnym państwem regionu, którego opinia na temat spraw międzynarodowych jest istotna.

Eksperci twierdzą, że efektywność tej inicjatywy opiera się na długoletniej współpracy – Polska Litwa i Ukraina posiadają wspólną jednostkę wojskową – LITPOLUKRBRIG, oraz zgromadzenie międzyparlamentarne, które łączy parlamenty tych trzech państw. I nowa inicjatywa pozwoli usystematyzować dotychczasową współpracę oraz w przyszłości występować w relacjach międzynarodowych w charakterze stałego aliansu. Poza tym, silna wola polityczna pozwoli na efektywną realizację wspólnych projektów oraz może pomóc przyciągnąć finansowanie inicjatyw ze strony partnerów i biznesu.

Nowa inicjatywa nie posiada własnych organów, przewodnictwa, i ma charakter nieformalny. Ministrowie spraw zagranicznych zobowiązali się do wymiany informacji, powołania oficerów łącznikowych oraz wspólnych spotkań. Kolejne z nich już wkrótce odbędzie się na Ukrainie. Zaproszony na niego został też minister spraw zagranicznych Białorusi, jako gość honorowy.

 

Źródła:

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030