Prewencja kryminalna we współpracy transgranicznej


Program Polska Białoruś Ukraina pozwala na podjęcie współpracy, zdobywanie nowych umiejętności i doświadczeń, a przy tym stwarza szanse na pozyskanie…

Bezpieczeństwo ekologiczne we współpracy transgranicznej


Bezpieczeństwo ekologiczne to poczucie prawidłowych relacji człowieka ze środowiskiem przyrodniczym, a więc dbałość przez człowieka o to środowisko…

Samorząd motorem rozwoju gospodarczego regionu [RELACJA]


Lokalne władze odgrywają ważną rolę w rozwoju gospodarczym kraju i regionu. Pozyskują i zarządzają przyznawanymi z EU środkami finansowymi,…

Jak usuwać bariery międzynarodowej współpracy gospodarczej? [RELACJA]


Dzięki wejściu w życie umowy o wolnym handlu między Ukrainą a UE, odnotowywany jest stopniowy lecz stały wzrost poziomu obrotów pomiędzy stronami.…

Międzynarodowa współpraca w dziedzinie kultury czynnikiem rozwoju regionu i kraju [RELACJA]


Pierwszego dnia XIII Forum Europa-Ukraina odbyła się dyskusja: Międzynarodowa współpraca w dziedzinie kultury czynnikiem rozwoju regionu i……

O polsko-rosyjskiej współpracy transgranicznej na XXIX Forum Ekonomicznym w Krynicy


Bieżąca polsko – rosyjska współpraca transgraniczna opiera się na unijnym Programie Współpracy Transgranicznej Polska-Rosja 2014-2020. Program…

Finansowanie współpracy transgranicznej – instrumenty i możliwości


Bliska współpraca i dobre stosunki sąsiedzkie leżą w interesie państw Europy Środkowo-Wschodniej. Wspólne, skoordynowane działania są szczególnie…