Przyszłość Europy w obliczu pandemii wirusa COVID-19 – spojrzenie z Niemiec


Rok 2021 zapowiada się jako decydujący w walce z pandemią COVID-19, zarówno pod względem skutków zdrowotnych jak i ekonomicznych. Działania, które UE…

Czechy i Słowacja zawetowały uchwałę Rady Unii Europejskiej


W grudniu 2020 r. Czechy i Słowacja zawetowały uchwałę Rady UE, która zawierała postulaty Bułgarii odnoszące się do sporów z Północną Macedonią.…

Rozwój regionów w Unii Europejskiej


Priorytetem integracji europejskiej od zawsze jest zrównoważony rozwój poszczególnych państw i regionów.

Polityka regionalna Unii Europejskiej – przyczynek do dyskusji


Za najważniejszy cel polityki regionalnej należy uznać podnoszenie poziomu rozwoju obszarów słabiej rozwiniętych, ze szczególnym uwzględnienie tych…

Niemcy obejmują prezydencję w Radzie Unii Europejskiej


Dzieje się to w prawdopodobnie najtrudniejszym momencie dla idei integracji europejskiej.

Europejski kalendarz: 15-20 czerwca 2020


Tydzień 15-20 czerwca niesie za sobą napięty grafik spotkań liderów UE oraz przedstawicieli najważniejszych resortów państw członkowskich, którzy…

Komentarz eksperta: Rok 2020 przejdzie do historii jako punkt zwrotny UE w XXI wieku dzięki COVID-19


Rzeczy, na które czekano przez ponad 20 lat, dzieją się w ciągu dni i tygodni. Nie wolno nam wszystkim zmarnować tej historycznej chwili.

Komentarz eksperta: wpływ kryzysu COVID-19 na Chorwację i Unię Europejską


Unia Europejska nie była przygotowana do zareagowania w sposób skoordynowany i na czas na globalne zagrożenie. Problemem jest też wysoki poziom…

Nowe drogowe transgraniczne połączenia na polsko-słowackim pograniczu


Właśnie została podpisana umowa między województwem żylińskim oraz powiatem żywieckim dotycząca rekonstrukcji prawie 7 kilometrowego odcinka dróg.…

Czy rozszerzenie Unii Europejskiej jest jeszcze możliwe? [RELACJA]


W wiodących krajach zachodniej Europy coraz częściej podważana jest długoterminowa strategia dalszego poszerzania UE. Duże państwa członkowskie UE…

Od Międzymorza do Trójmorza. Czy Ukraina pozostanie na uboczu? [RELACJA]


Inicjatywa Trójmorza, która obejmuje 12 krajów położonych pomiędzy Bałtykiem, Adriatykiem i Morzem Czarnym, ma przed sobą perspektywę rozwoju. Przede…

Trzydzieści lat wolności krajów Europy Środkowej i Wschodniej – próba bilansu. Sesja plenarna [RELACJA]


Drugi dzień obrad XIII Forum Europa-Ukraina rozpoczęła sesja plenarna, której uczestnicy – prezentując różnorodną optykę wynikającą z uwarunkowań…