Młodzieżowe rady jednostek samorządu terytorialnego


W pierwszych dniach nowego roku na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji został opublikowany projekt ustawy o zmianie ustawy o…

Doświadczenie polskich samorządów dla Ukrainy


Entuzjazm do współpracy i poparcie przez Polskę dążeń Ukrainy do naśladowania jej sukcesu po raz kolejny dowodzi, że Polska jest wiarygodnym sąsiadem…

Samorządowcy o przyciąganiu inwestorów i wykorzystywaniu funduszy europejskich


W naszym newsletterze pytamy o tematy istotne dla lokalnych społeczności. Dziś o tym, w jaki sposób przyciągają inwestorów oraz jakie inwestycje…

Finanse samorządów terytorialnych


O 30 latach wdrażania pomysłów na finansowanie polskich samorządów pisze prof. dr. hab. Krzysztof Surówka, kierownik Katedry Finansów Samorządowych…

Samorządowcy o wpływie pandemii na lokalną gospodarkę


Zapytaliśmy kilkunastu wójtów, burmistrzów, starostów i prezydentów.

O odnawialnych źródłach energii w gminie podczas VI Europejskiego Kongresu Samorządów


Gminy coraz częściej sięgają w kierunku pozyskiwania zielonej energii. W ubiegłym roku rząd przyjął ustawę o Odnawialnych Źródłach Energii, która ma…

Z peryferii do centrum. Samorządy trampoliną do kariery norweskich polityków


Jedną z cech charakterystycznych współczesnej polityki na Półwyspie Skandynawskim jest samorządowa przeszłość większości polityków piastujących…

Podział administracyjny Polski i Słowacji – porównanie


Karpacz stanie się w dniach 2-3 kwietnia 2020 r. centrum reprezentantów regionalnych i lokalnych samorządów europejskich państw. Fundacja Instytut…

Samorząd motorem rozwoju gospodarczego regionu [RELACJA]


Lokalne władze odgrywają ważną rolę w rozwoju gospodarczym kraju i regionu. Pozyskują i zarządzają przyznawanymi z EU środkami finansowymi,…

Samorząd i biznes. O tym, jak ich wzajemnie relacje wpływają na rozwój podczas XXIX Forum Ekonomicznego w Krynicy


Rozwój „małej ojczyzny” zależy od wielu czynników, w szczególności od prawidłowej współpracy samorządu, biznesu, organizacji naukowo – badawczych i…

Robert Biedroń gościem V Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie


Podczas panelu Progresywna polityka energetyczna i klimatyczna w miastach partia Wiosna przedstawi przykłady działań miast Sieci Progresywnych w…

Roman Szełemej – prezydent Wałbrzycha gościem V Europejskiego Kongresu Samorządów


Roman Szełemej - prezydent Wałbrzycha, weźmie udział w debacie poświęconej wspólnym działaniom samorządów i zintegrowanym projektom.