Amerykańskie rynki kapitałowe przeżywają implozję, Europa wciąż czeka na owoce Unii Rynków Kapitałowych


Europejscy inwestorzy venture capital żartują, że siedzą w kieszeni urzędników. I coś w tym jest, bo ich sukces jest pochodną angażowania środków…

Jak usuwać bariery międzynarodowej współpracy gospodarczej? [RELACJA]


Dzięki wejściu w życie umowy o wolnym handlu między Ukrainą a UE, odnotowywany jest stopniowy lecz stały wzrost poziomu obrotów pomiędzy stronami.…

Wpływ inwestycji zagranicznych na gospodarkę i społeczeństwo. Korzyści i ryzyka [RELACJA]


Szansą dla inwestorów zagranicznych na Ukrainie są niewątpliwie ostatnie decyzje nowego rządu dotyczące przyspieszenia prywatyzacji. Czy można jednak…

Międzynarodowa współpraca gospodarcza: od handlu do inwestycji [RELACJA]


Obroty handlowe między Ukrainą a UE szybko wzrastają. Jakie wyzwania czekają europejskich przedsiębiorców na ukraińskim rynku, a ukraińskich w…

2020 pod znakiem prawdopodobnego spowolnienia wzrostu gospodarczego w Norwegii


Niska wartość korony, mniejszy udział wpływów ze sprzedaży węglowodorów oraz niestabilna sytuacja na rynkach globalnych, najprawdopodobniej…

Węgierski rząd wspiera małych i średnich przedsiębiorców


Węgierski rząd dąży do wzmocnienia węgierskich małych i średnich przedsiębiorców. Służyć temu ma strategia mająca na celu stworzenie przyjaznych…

Korzyści czy zagrożenie? O mocnych i słabych stronach inwestycji zagranicznych podczas XIII Forum Europa-Ukraina w Rzeszowie


Nie ulega wątpliwości, że napływ zagranicznego kapitału był jednym z katalizatorów przemian gospodarczych, jakie dokonały się w Europie…

Przyszłość jest teraz. Gospodarka bez wróżenia z fusów [RELACJA]


Zmiany technologiczne nie nastąpią bez przemian społecznych i środowiskowych, które wpływają na świat biznesu i rynek pracy. Trzeba w tym kontekście…

Filary polskiej gospodarki [RELACJA]


Wielkim wyzwaniem dla Polski oraz krajów Europy Środkowej jest zmniejszenie dystansu do gospodarek Europy Zachodniej. Według ekspertów, tym, co…

Technologie cyfrowe – szansa czy zagrożenie dla rynku pracy? [RELACJA]


60 % naszych miejsc pracy ma zostać zastąpionych przez roboty i komputery. Rozwój nowych technologii zmienia rynek pracy i wymusza zdobywanie nowych…

Ubezpieczenia społeczne a polska gospodarka [RELACJA]


Migracja zarobkowa do Polski oraz zatrudnienie obcokrajowców staną się niedługo ważną częścią wpływów do budżetu ZUS. Uwzględniając te okoliczności,…

Bariery rozwojowe MŚP w 2020 roku [RELACJA]


Sektor MŚP jest siłą napędową polskiej gospodarki. Obecnie odpowiada on za niemal 50% naszego PKB. Jednak ostatnie odczyty wskaźnika PMI na poziomie…