Na Forum Przemysłowym w Karpaczu o perspektywach polskiego i europejskiego biznesu [PODSUMOWANIE]


IV Forum Przemysłowe, które odbyło się w połowie grudnia (12-14) w Karpaczu, było okazją do szerokiej debaty o kluczowych problemach przemysłu…

Turysta z Polski, turysta z Węgier – potencjał, który warto wykorzystać [RELACJA]


Polska i Węgry zawsze pomagały sobie nawzajem w przeszłości i tak też będzie w przyszłości. Historyczna przeszłość, wspólny król i, niestety, podobne…

Idea Zero Waste a polskie prawo [RELACJA]


No waste - ratunek dla planety, pomoc potrzebującym, czy plaster na sumienie wysokorozwiniętych społeczeństw? Organizacje walczące z ubóstwem i…

Transport samochodowy – czy może być ekologiczny? [RELACJA]


W ostatnich latach świat zachłysnął wizją transportu ekologicznego. Samochody napędzane alternatywnymi źródłami energii nie są już kwestią…

Szpital przyszłości – innowacyjność i informatyzacja w ochronie zdrowia [RELACJA]


W ramach ścieżki - Innowacje - podczas IV Forum Przemysłowego w Karpaczu odbyło się spotkanie osób związanych z branżą medycyny i nowych technologii.…

Energia odnawialna bez państwowych subwencji? Perspektywy rozwoju [RELACJA]


Przyszłość należy do odnawialnych źródeł energii. Energia wiatrowa, biogaz i fotowoltaika mogą, w perspektywie średnioterminowej, zastąpić spalanie…

Przyszłość jest teraz. Gospodarka bez wróżenia z fusów [RELACJA]


Zmiany technologiczne nie nastąpią bez przemian społecznych i środowiskowych, które wpływają na świat biznesu i rynek pracy. Trzeba w tym kontekście…

Monokultura to nie monopol. Jak zbudować regionalną specjalizację? [RELACJA]


Społeczny odbiór i wizerunek europejskiego przemysłu dzisiaj nie jest najlepszy, przez co traci on na konkurencyjności w globalnej grze. Z drugiej…

Miasta i regiony poprzemysłowe – jak zadbać o ich rozwój [RELACJA]


Jakie są największe problemy miast i regionów, które musiały skonfrontować się z koniecznością budowania na nowo swojej „post-przemysłowej”…

Carpathia – Marka Karpacka – ambicje versus możliwości [RELACJA]


Karpaty jako całość pomimo bogatej, zróżnicowanej kultury i wspaniałych walorów przyrodniczych nadal nie są odkryte przez turystów. Wciąż brakuje…

Start-upy. Chwalić i co dalej? [RELACJA]


Wysoka wartość start-upów w odniesieniu do tworzenia oraz wdrażania innowacyjnych pomysłów jest niezaprzeczalna. Małe firmy są pełne pomysłów, które…

Filary polskiej gospodarki [RELACJA]


Wielkim wyzwaniem dla Polski oraz krajów Europy Środkowej jest zmniejszenie dystansu do gospodarek Europy Zachodniej. Według ekspertów, tym, co…