Rzeszów – miasto, w którym żyje się dobrze


Pierwsze miejsce w przygotowanym przez Związek Powiatów Polskich Rankingu Gmin i Powiatów 2017 w kategorii „Miasta na prawach powiatu”, najlepiej…

V Europejski Kongres Samorządów


V Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami…

Euroregiony – metoda na polepszenie współpracy międzyregionalnej – debata podczas Europejskiego Kongresu Samorządów


Rozwój współpracy transgranicznej jest jednym z największych priorytetów polityki regionalnej w Europie.

Przewodniczący Zgromadzenia Regionów Europy będzie gościem IV Europejskiego Kongresu Samorządów


W panelu dotyczącym polityki spójności Unii Europejskiej po 2020 roku weźmie udział Magnus Berntsson

Ekonomia społeczna – w poszukiwaniu najlepszych rozwiązań


Dyskusja poświęcona ekonomii społecznej to jeden z punktów programu IV Europejskiego Kongresu Samorządów, który odbędzie się w Krakowie w dniach…

Przewodniczący Komisji ds. Integracji Europejskiej w Zgromadzeniu Narodowym Czarnogóry weźmie udział w 4. Europejskim Kongresie Samorządów


Adrijan Vuksanović jest przedstawicielem mniejszości chorwackiej w Parlamencie Czarnogóry.

IV Europejski Kongres Samorządów – szansa dla wolontariuszy


Interesujesz się organizacją debat, seminariów, konferencji? Szukasz ciekawych wyzwań i nowych aktywności?

Prezydent Krakowa zaprasza na IV Europejski Kongres Samorządów


Włodarze regionów i miast, burmistrzowie, wójtowie, a także organizacje pozarządowe, przedstawicielstwa ministerstw, agend rządowych oraz środowisk…

IV Europejski Kongres Samorządów


IV Europejski Kongres Samorządów to platforma wymiany poglądów oraz miejsce spotkań liderów samorządowych, elit regionalnych z przedstawicielami…

III Europejski Kongres Samorządów [PODSUMOWANIE]


Kraków na dwa dni został samorządową stolicą Europy. Blisko 1800 osób – liderów regionalnych, przedstawicieli administracji państwowej, świata nauki…

Europejski Kongres Samorządów – Zdjęcia


Galerie Zdjęć Europejskiego Kongresu Samorządów

Dyskusja „Zrównoważony rozwój miast i regionów” na Kongresie w Krakowie


Podczas bloku tematycznego dotyczącego zrównoważonego rozwoju miast i regionów goście Kongresu mieli okazję zobaczyć prezentację Vasile Marandiuca,…