Samorządy w walce z pandemią


Pandemia trwa już ponad rok – można by powiedzieć, ze przyzwyczailiśmy się do życia w zupełnie nowych warunkach. Pierwsza, druga fala, aktualnie trwa…

Lokalne wsparcie dla przedsiębiorców


W czasie kryzysu część samorządów udziela ulg w opłatach cywilnoprawnych i administracyjnoprawnych, proponuje ulgi w czynszach bądź odroczenie…

Jak na nowe prawo o zamówieniach publicznych zapatrują się prezydenci miast?


Czy z perspektywy trzech miesięcy obowiązywania nowego prawa zamówień publicznych może Pani/Pan stwierdzić, że zgodnie z zapowiedzią ustawodawcy nowe…

Prezydenci miast o walce z pandemią na poziomie samorządu


Jak przeprowadzany jest proces zaszczepiania, czy miejscowe szpitale/przychodnie są gotowe na kolejną falę? Jakie kroki należy podjąć, by lepiej…

Czwartkowe Forum SGH: Globalna pandemia, lokalne rozwiązania – perspektywa samorządu lokalnego


W czwartek, 25 marca o godz. 14.00 odbędzie się kolejne spotkanie z cyklu Czwartkowe Forum SGH, wspólnego projektu Szkoły Głównej Handlowej w…

Rozwój pandemii COVID-19 w regionie Południowych Moraw


W trakcie wiosennego stanu wyjątkowego, ogłoszonego w związku z pierwszą falą pandemii, wszystkie regiony korzystały głównie ze sterowanych…

Grupy zakupowe – w poszukiwaniu efektywności.


W ramach Europejskiego Kongresu Samorządów ONLINE odbyły się warsztaty zatytułowane: Grupy Zakupowe. W poszukiwaniu efektywności. Prowadzone przez…

Samowystarczalne JST


Jednostki Samorządu Terytorialnego stają przed kolejnymi wyzwaniami, w związku ze zmianą modeli finansowania inwestycji i ograniczeniami negatywnego…

Późna reakcja państwa na pandemię koronawirusa – samorządy lokalne przejęły inicjatywę


Gdybym miał teraz, na początku grudnia 2020 roku, zarysować główny wpływ pandemii koronawirusa na działalność samorządów lokalnych w Republice…

Rządowe programy pomocowe dla samorządów lokalnych i regionalnych oraz sektora prywatnego – raport z Grecji


Pandemia COVID-19 wpłynęła na gospodarki światowe i krajowe, powodując dramatyczne konsekwencje dla przedsiębiorstw i ich pracowników. Zwłaszcza w…

Wiceminister Adrian Mariciuc o funduszach europejskich w dobie kryzysu Covid i o projektach transgranicznych w Rumunii


Pandemia korona wirusa, która przybyła do nas wiosną tego roku, podobnie jak i jej kolejna, jesienna fala nie ominęła również Rumunii. Kryzys…

Marszałek Województwa Bańskobystrzyckiego o pandemii


Pandemia koronawirusa, która w tym roku wpłynęła na cały świat, przyniosła wiele zmian w różnych sferach życia społecznego także w Województwie…