Strefa Schengen w obliczu kryzysu imigracyjnego- początek końca Europy bez granic?

To koniec, a może nowy początek Strefy Schengen?

Strefa Schengen to jedno z najważniejszych osiągnięć  integracji europejskiej, jednak w ciągu ostatnich lat integracja ta została zagrożona. Powodem zachwiania stabilności strefy jest  fala uchodźców. Niekontrolowany napływ imigrantów jest bezpośrednią przyczyną sporów i podziałów wewnątrz Unii Europejskiej, jak również wzrostu eurosceptycyzmu wśród państw członkowskich. Wiele państw przywraca kontrole na granicach i nawołuje do rozluźnienia układu. Brak porozumienia między państwami członkowskimi dotyczącego polityki migracyjnej wiąże się na początkowym etapie kryzysu ze wzmożonymi kontrolami granicznymi, jednak jeśli Unia Europejska nie podejmie wspólnych działań może doprowadzić do podziału strefy.

Czy kryzys migracyjny doprowadzi do rozpadu Schengen? A może będzie powodem zwiększenia współpracy  w zakresie umocnienia granic UE?

Podczas XXVIII Forum Ekonomicznego z tymi pytaniami mierzyć się będą:

Franz Wolf, Dyrektor, Austriacki Fundusz Integracyjny, Austria

Mihaly Balla, Wiceprzewodniczący Komisji ds. Zagranicznych, Zgromadzenie Narodowe, Węgry

Andrija Nikolić, Przewodniczący Komisji ds. Kontaktów Międzynarodowych i Emigrantów, Zgromadzenie Narodowe, Czarnogóra

Ruth Ferrero-Turrión, Profesor, Uniwersytet Complutense w Madrycie, Hiszpania