StartUp the Bank – fintechowe innowacje

Aleksandra Baka

W zeszłym tygodniu światło dzienne ujrzał najnowszy polski raport startupowy, który w 100% jest skupiony wokół krajowych innowacji w sektorze bankowym. PKO Bank Polski wraz z partnerami podjął się analizy tego, jak wygląda w naszym kraju współpraca na linii młody startup – duża finansowa korporacja. Wyniki badania mogą być bezsprzecznie inspiracją dla firm, które planują tego typu kooperację.

 

W badaniu PKO Banku Polskiego wzięło udział równo 100 innowacyjnych firm, a wśród nich m.in. znane już dobrze ze sceny startupowej: Autenti, Carrotspot, Chatbotize, Emplocity, Nethone, Placeme, Quantum CX, SMEO, Twisto czy Vindicat, których przedstawiciele dodatkowo podzielili się na łamach publikacji swoimi przemyśleniami i perspektywą dotyczącą współpracy z dużymi instytucjami finansowymi.

Wśród najważniejszych wniosków płynących z raportu są te, że już ponad 70% przebadanych firm zarabia na kontraktach i umowach z korporacjami z branży finansowej, a ponad 40% ma dotrzech klientów z tej branży. Z kolei jeśli chodzi o najskuteczniejsze i najbardziej efektywne rozpoczęcie pracy z korporacją, aż 70% startupów wskazało na pilotaże i testy. Jednocześnie dla 40% młodych firm punktem kontaktu i komunikacji z dużym partnerem korporacyjnym są specjalne programy dedykowane wyłącznie dla tego typu przedsiębiorstw, np. akceleratory lub inkubatory.

Co ciekawe, z badania wynika, że nie trzeba być tzw. fintechem, czyli firmą techologiczną z branży finansowej, aby stać się ważnym partnerem dla korporacji z tej branży. Trzema kluczowymi obszarami wdrożeń polskich startupów są: analiza danych, optymalizacja procesów wewnętrznych, a także obsługa klienta. Z kolei kluczowymi technologiami, które wykorzystują startupy współpracujące z finansowymi korporacjami są API i mobile. Niemalże 50 firm technologicznych stosuje nowe modele rozliczeń z bankami, takie jak min. revenue share oraz subskrypcja.

Jeśli chodzi o największe wyzwania, z którymi się mierzą firmy technologiczne podczas współpracy z korporacjami, to są one związane z długim procesem decyzyjnymzłożoną strukturą organizacyjną banków oraz z barierami wynikającymi z wysokich wymagań i skomplikowanych procedur panujących w korporacjach finansowych. Interesujące natomiast jest to, że jedynie 17% startupów wskazuje na bezpośrednie korzyści finansowe wynikające z bezpośredniej współpracy z korporacjami jako najważniejszą korzyść ze współpracy. Ważniejsze dla młodych firm okazują są korzyści wizerunkowe czy dostęp do bazy klientów oraz informacji zwrotnej od partnera korporacyjnego.

Jak możemy zauważyć, w Polsce potencjał współpracy na linii innowacyjne firmy – korporacje finansowe jest bardzo duży, a liczba kontraktów między tymi dwoma światami ciągle rośnie, warto więc uważnie przyglądać się branży fintech w Polsce i wypatrywać pierwszego „jednorożca”.