Sprostowanie do wypowiedzi Zygmunta Berdychowskiego dla Radia RMF24 z dnia 02.09.2022 roku

Najnowsze informacje

Jakakolwiek współpraca z rządami Federacji Rosyjskiej jest możliwa tylko i wyłącznie, po zakończeniu agresji Rosji przeciw Ukrainie i po wycofaniu wojsk rosyjskich z wszystkich zajętych ziem ukraińskich.

Celem wypowiedzi, która padła podczas rozmowy z 02.09.2022 w Radiu RMF24 było podkreślenie konieczności przewartościowania europejskiego sposobu myślenia na temat Rosji i wszelkich z nią relacji.

Rozmowa z Rosją może odbywać się tylko przy uwzględnieniu zgłaszanych przez wiele lat przez Polskę i kraje Europy Środkowej postulatów, zarówno co do bezpieczeństwa wschodniej flanki NATO, jak również co do bezpieczeństwa energetycznego Europy. Europa musi przyjąć, że należy jednoznacznie zerwać z uzależnieniem od Rosji.