Spotkamy się w grudniu w Karpaczu!

Trwają intensywne prace nad programem VI Europejskiego Kongresu Samorządów (EKS). Organizatorom zależy na tym, aby poruszana tematyka była jak najbardziej aktualna i użyteczna dla uczestników. Zdecydowana większość dyskusji odnosić się będzie do wyzwań wynikających z wystąpienia pandemii koronawirusa.

 

Pierwsza edycja Europejskiego Kongresu Samorządów, 2015. Przedsięwzięcie od początku cieszy się dużym zainteresowaniem mediów. (Źródło: archiwum EKS)

EKS odbędzie się między 9 a 11 grudnia 2020 r. w Hotelu Gołębiewski w Karpaczu. To największe w naszej części regionu spotkanie osób związanych z samorządem terytorialnym: liderów samorządowych, przedstawicieli elit regionalnych i administracji państwowej, organizacji pozarządowych i biznesu. W poprzednim kongresie wzięło udział. ponad 2300 uczestników z niemal 40 krajów, w tym ponad 100 dziennikarzy.

Zobacz więcej: