Samorządy w nowej rzeczywistości. Debata w redakcji Rzeczpospolitej

Dyskusja po ogłoszeniu wyników Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce.

fot. Gremi Media SA

Jakie zmiany w funkcjonowaniu i finansowaniu samorządów przyniesie nowa rzeczywistość? Czy wsparcie finansowe ze strony władz centralnych wystarcza samorządom? Nad tymi kwestiami zastanawiali się uczestnicy debaty w redakcji „Rzeczpospolitej”. Spotkanie zorganizowano z okazji ogłoszenia wyników Rankingu Finansowego Samorządu Terytorialnego w Polsce. W dyskusji uczestniczyli: od lewej: dr Piotr Sołtyk – Katedra Finansów Samorządowych, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie; Paweł Borys – Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju; Roman Potocki – Starosta Wrocławski; Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego; Mateusz Kamiński – Burmistrz Miasta i Gminy Rzgów; Marek Banaszek – Burmistrz Miasta Józefowa i Krzysztof Pietraszkiewicz – Prezes Związku Banków Polskich.

Rzeczpospolita: Samorządy w nowej rzeczywistości