Rozmowy o inwestycjach zagranicznych na III Europejskim Kongresie Samorządów

Podczas III Europejskiego Kongresu Samorządów w ramach ścieżki Finanse 27 marca odbędzie się panel „Wpływ bezpośrednich inwestycji zagranicznych na rozwój regionalny”. Dyskusja – pod patronatem Dziennika Gazety Prawnej. 

Nie sposób oszacować jak ogromny wpływ miały różnego rodzaju inwestycje zza granicy na gospodarkę Polski w okresie transformacji. W mniejszych miejscowościach otwierany zakład produkcyjny dużej zagranicznej marki był w stanie nakreślić priorytety rozwojowe i znacząco zredukować bezrobocie. Jednak zagraniczni inwestorzy wywołują również duże kontrowersje w związku z forsowanym przez nich modelem taniej siły roboczej. Jaki kierunek nadać kapitałowi zagranicznemu w przyszłości, by jeszcze lepiej wspierał konkretne obszary kraju? Jakie błędy wyeliminować, a jakie zjawiska wzmocnić?

Odpowiedzi postarają się udzielić eksperci z dziedziny ekonomii lokalnej, samorządowcy, przedstawiciele świata polityki, nauki oraz mediów m.in.: Werner Pamminger, Dyrektor Generalny Business Upper Austria; Switłana Kowaliwska, Wicedyrektor Instytutu Studiów Społecznych i Gospodarczych z Ukrainy; Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego; Katharina Arnold, Założyciel i CEO niemieckiej firmy Kaliber Services; Thibaut Guignard, Pierwszy Wiceprezydent francuskiego departamentu Côtes d’Armor, orazMaciej Wielogórski, Dyrektor Zarządzający Cityglobe Inc w USA.

Dyskusję poprowadzi Marek Tejchman, Zastępca Redaktora Naczelnego Dziennika Gazety Prawnej.

Profil gościa debaty:

Katharina Arnold tak odniosła się do sytuacji Polski na polu inwestycji zagranicznych: „Wielkim wyzwaniem jest zainteresowanie potencjalnych inwestorów sferą know-how. Polska stara się zmienić strukturę łańcucha wartości z projektów o niskiej wartości dodanej do projektów wysokoinnowacyjnych. Z uwagi na wysoki poziom kompetencji wielu agencji inwestycyjnych z różnych krajów Europy Środkowej koncentrujących się na tych samych sektorach, Polska, chcąc zwiększyć swoją przewagę rynkową w regionie powinna skoncentrować się wyspecjalizowaniu się w kilku kluczowych projektach innowacyjnych.”

Katharina Arnold Rokita, Założycielka Kaliber Consultancy, ekspert z dziedziny inwestycji bezpośrednich, wspiera firmy w międzynarodowej ekspansji, doradza instytucjom rządowym w kwestiach strategii przyciągania inwestycji zagr., promocji i aktywności handlowych. Zajmuje się analizą trendów inwestycyjnych w różnych sektorach gospodarki różnych krajów.