Relacja z dyskusji „Czy Polska może być europejską potęgą gospodarczą?” na II Forum Przemysłowym

Pytanie Zastępcy Redaktora Naczelnego Interia.pl Pawła Czuryło o to, jakie działania  należy podjąć, by Polska wyróżniała się na tle pozostałych, by nie tylko biznes ale cały kraj „przeskoczył” pozostałe państwa, skierowane do byłego wicepremiera i ministra gospodarki Janusza Steinhoffa rozpoczęło panel dyskusyjny „Czy Polska może być europejską potęgą gospodarczą?”.

Według Janusza Steinhoffa, przede wszystkim należy odnotować sukces jaki przez 27 lat osiągnął nasz kraj, a sam okres transformacji niewątpliwie jest dobrym czasem dla polskiej gospodarki. Były wicepremier podkreślił, że prawdziwy rozkwit rozwoju odnotowaliśmy w ostatnich latach.

W tej chwili polska gospodarka jest w dobrym stanie, ale to co należy zrobić by ona nadal się rozwijała – to przede wszystkim położenie ścisłego nacisku na finanse publiczne Janusz Steinhoff krytycznie odnosi się do decyzji o obniżeniu wieku emerytalnego. Drugi współczynnik od którego zależy dalszy rozwój to „postawienie” na, infrastrukturę, również tą – przesyłową i gazową. Kwestie innowacyjności i edukacji, według byłego ministra, wymagają osobnej uwagi.

Marcin Chludziński, Prezes Zarządu Agencji Rozwoju Przemysłu zapytany przez moderatora o finansowanie innowacji i infrastruktury zwrócił uwagę, że obecnie firmy skupione w ARP przełamują pewien rodzaj niemocy państwa spowodowanej brakiem dialogu pomiędzy instytucjami państwowymi. Za sukcesem i powodzeniem systemu gospodarczego stoi wytwarzanie coraz większej ilości produktów finalnych (końcowych). Doskonale widoczne jest to na przykładzie branży automotive.

Dla skutecznej reindustrializacji, zdaniem Prezesa ARP, potrzebne są również „2 ręce” – niewidoczna ręka rynku i widoczna – państwa. Plan Premiera Morawieckiego jest nadzieją na szybsze reformy w Polsce – dodał.

Na pytanie, czy Polska może być europejską potęga gospodarczą, i co robić, by stać się ową potęgą, były premier Jan Krzysztof Bielecki odpowiedział, że należy docenić to, co już mamy i co osiągnęliśmy ciężką pracą, jednocześnie działając tak, by nie stracić osiągniętych już pozycji. Premier Bielecki wskazał, ze obecny system emerytalny przyniósł negatywne skutki, podobnie jak niektóre reformy, sytuacja na rynku pracy nie jest dobra i będzie się pogarszać, zwłaszcza przy wzroście konsumpcjonizmu. Jan Krzysztof Bielecki podkreślił, iż największą wartością jest nieprzerwany rozwój gospodarczy.

Na główne pytanie dyskusji odpowiedział również były wicepremier i minister finansów Grzegorz W. Kołodko. Zdaniem Premiera poziom innowacyjności w Polsce ciągle rośnie, ale nie należy zapominać o dużej grupie przedsiębiorców którzy budują swoją potęgę nie na wielkich innowacyjnych rozwiązaniach. Musi zanikać „właścicielskość”, a rozwijać się przedsiębiorczość. Premier podkreślił, że „robić lepiej” nie zawsze oznacza „robić więcej”. Przedsiębiorący muszą również o tym pamiętać.

Ponadto Premier Kołodko podkreślił, że zakładając, przetrwanie strefy euro, Polska powinna niezwłocznie do niej wstąpić. „Wówczas moglibyśmy wejść do trzonu europejskiego i stać na równi z takimi krajami jak  Niemcy Francja, Włochy i Hiszpania”.

Prezes Agencji Rozwoju Przemysłu Marcin Chludziński zapytany o firmy przynoszące zyski, wskazała spółkę PKP, która w tym roku osiągnęła wyniki dodatnie.