Strona główna Czwartkowe Forum SGH: Innowacje dla środowiska

Czwartkowe Forum SGH: Innowacje dla środowiska

Europejski Kongres Samorządów Najnowsze informacje VI Europejski Kongres Samorządów

25 listopada o godz. 14.00 odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Czwartkowe Forum SGH. W dyskusji udział wzięła Maria Andrzejewska, dyrektor generalna Centrum UNEP/GRID-Warszawa, oraz dr hab. Halina Brdulak, prof. SGH, z Katedry Zarządzania Międzynarodowego, przewodnicząca Komisji Rektorskiej ds. Społecznej Odpowiedzialności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Żyjemy w czasach, w których tematy wyzwań cywilizacyjnych takich jak kryzys klimatyczny, utrata różnorodności biologicznej czy zanieczyszczenia (powietrza, wody, gleby) są tematami obecnymi praktycznie w każdej dyskusji dotyczącej funkcjonowania uczelni, biznesu, społeczności lokalnych. Zakończona 13 listopada 2021 konferencja klimatyczna COP26 uświadomiła nam jak bardzo rozbieżne potrafią być interesy podmiotów zasiadających przy stole negocjacyjnym. Osiągnięty kompromis jest co prawda małym krokiem do przodu, ale wyznaczającym w sposób jednoznaczny kierunek zmian. Konieczne zmniejszenie emisji GHG o połowę do roku 2030, jest warunkiem zatrzymania wzrostu temperatury na poziomie +1,5 C. Wymaga to konkretnych, podejmowanych pilnie działań. Paleta możliwości jest bardzo szeroka, począwszy od wdrażanych lub przygotowanych do wdrożenia innowacyjnych rozwiązań technologicznych, poprzez zmiany modeli biznesowych, innowacje społeczne po partnerstwa ściśle współdziałających, wspierających się podmiotów.


· Jaka jest tak naprawdę skala kryzysu klimatycznego?
· Czy kryzys klimatyczny, to zagrożenie dla planety czy może jednak cywilizacji?
· Jakie mamy możliwości działania, aby powstrzymać kryzys klimatyczny i szybko zmierzać w kierunku neutralności klimatycznej?
· Czy jeśli wspólnie nie pokonamy kryzysu klimatycznego to potężny kryzys gospodarczy jest tylko kwestią czasu?
· Współpraca to słowo klucz, jak może i powinna wyglądać współpraca na linii nauka-biznes-administracja w dobie kryzysu klimatycznego?
· Czy środowiskowe innowacje technologiczne to remedium na całe zło?

Prowadzący Bartosz Majewski rozpoczął od pytania o skalę kryzysu klimatycznego, z którym się zmagamy?
Maria Andrzejewska, dyrektor generalna Centrum UNEP wskazała, że jest to gigantyczna skala na co wskazują chociażby ostatnie konkluzje podsumowujące szczyt klimatyczny COP26 w Glasgow. Przede wszystkim mówimy o globalnym średnim wzroście temperatury, przekroczenie poziomu półtora stopnia spowoduje nieodwracalny ciąg zdarzeń szkodzący ekosystemowi naszej planety. dr hab. Halina Brdulak, prof. SGH zaznaczyła, że nurt ekonomii wartości i kapitalizmu inkluzywnego a ostatniego ekonomia obwarzanka stają się coraz popularniejsze dopiero od lat 70’ XX. Bazowo można wyróżnić trzy scenariusze. Pierwszy w którym nie podejmujemy żadnych działań, w perspektywie kolejnych 20-30 lat następują nieodwracalne zmiany klimatyczne. W scenariuszu drugim, następuje dalsze zwiększanie rygoru celów, które zostały określone w Glasgow, powolne dostosowywanie i ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko. W trzecim scenariuszu następuję przeobrażenie wartości na poziomie jednostek, grup i państw.
Dyrektor Generalna Centrum UNEP powiedziała, że koszty materialne 18 katastrof naturalnych których liczba rośnie szczególnie w USA, są szacowane na 100 mld $. W porównaniu do 1980, kiedy to miały miejsce 4 katastrofy.
Jakie działania możemy podejmować w krótkiej perspektywie oraz kto powinien ponosić te koszty?
dr hab. Halina Brdulak, prof. SGH powiedziała, że w państwach rozwiniętych obecnie miasta skupiają ok. 60-70% całkowitej populacji. Zatem zasadne wydaje się rozpatrywanie możliwych zmian właśnie z perspektywy metropolii. W przypadku Warszawy dokonano zawężenia i planowane jest zawężenie kolejnych czołowych arterii miejskich, są to działania które mają
na celu bodźcowanie mieszkańców aby wybierały masowe środki transportu. Zatem przede wszystkim kwestia dokonania wyboru dot. wyrzeczeń teraźniejszości tak aby okazać troskę o przyszłość odległą o kilkadziesiąt lat.
Maria Andrzejewska wskazała, że każdy człowiek powinien dokonywać zmian proporcjonalnie do możliwości. Przede wszystkim mając na względzie racjonalne wykorzystanie surowców naturalnych, szczególnie wody. Problemem z którym borykają się współczesne miasta dotyczą zwłaszcza gospodarki wodnej oraz retencji. Biorąc pod uwagę obecne trendy społeczne wymuszają zmiany na producentach?
W jaki sposób zmniejszyć różnicę pomiędzy poszczególnymi krajami, które w walce o ograniczanie zmian klimatycznych nie nabierają równej prędkości zmian?
dr hab. Halina Brdulak, prof. SGH: potrzebujemy zmian mentalności i przede wszystkim ograniczenia podejścia,w myśl, którego głównym paradygmatem jest monetyzacja wszystkich obszarów ludzkiej działalności?
Mimo wielu konferencji środowiskowych, które od 2010 miały na celu ograniczenie emisyjności ta rośnie w zastraszającym tempie, czy takie wydarzenia mają realny wpływ na nasze środowisko?
W przypadku COP26 większość komentarzy mówiła o małym kroku w dobrą stronę. Musimy pamiętać, że wypracowywanie globalnych rozwiązań cechuje się wolniejszym tempem i być może z perspektywy państwa wyspiarskich te zmiany okazują się zbyt małe aby ograniczyć wzrost średniorocznej temperatury o półtora stopnia Celsjusza – odpowiedziała Maria Andrzejewska.
Zgodnie z tradycją Czwartkowego Forum Uczestnicy zadają sobie pytania wzajemne. Maria Andrzejewska spytała o to w jaki sposób podpisane z SGH w dniu dzisiejszym porozumienie o współpracy może przyczynić się do pozytywnej zmiany?
dr hab. Halina Brdulak, prof. SGH wskazała, że jedną z inicjatyw, która jest warta podjęcia do inkluzywne badanie naukowe dot. zmian klimatycznych, włączające podmioty zrzeszone w Klubie Partnerów SGH.
dr hab. Halina Brdulak, prof. SGH spytała o to w jaki sposób dalej wykorzystywać zawarte porozumienie w przyszłości?
To przede wszystkim włączanie SGH i dokonań naukowych tej wiodącej uczelni ekonomicznej w kraju w działania globalne podejmowane przez UNEP. Kolejnym aspektem jest zwiększanie świadomości pro-środowiskowej wśród studentów.
W spotkaniu udział wzięli:
· Maria Andrzejewska, dyrektor generalna Centrum UNEP/GRID-Warszawa,
· dr hab. Halina Brdulak, prof. SGH, Katedra Zarządzania Międzynarodowego, przewodnicząca Komisji Rektorskiej ds. Społecznej Odpowiedzialności Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Rozmowę poprowadził Bartosz Majewski, dyrektor Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH.
Spotkanie odbyło się w czwartek, 25 listopada 2021 roku o godz. 14.00, na kanale SGH w serwisie YouTube (link do spotkania). Zapraszamy do śledzenia kolejnych transmisji oraz zadawania pytań ekspertom online.
Czwartkowe Forum SGH, wspólny projekt Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie i Forum Ekonomicznego, to cykl debat online na temat najważniejszych problemów gospodarczych, biznesowych i społecznych w kraju i na świecie. Jego celem jest zainicjowanie wymiany opinii na najbardziej istotne kwestie ekonomiczne pomiędzy przedstawicielami świata nauki i praktyki gospodarczej, omówienie aktualnych trendów i zjawisk gospodarczych, najistotniejszych wyzwań biznesowych oraz ich konsekwencji i skutków z perspektywy regionu, kraju, poszczególnych branż, przedsiębiorstw, jak również gospodarstw domowych. Osoby i instytucje zainteresowane udziałem w projekcie zapraszamy do kontaktu z Centrum Przedsiębiorczości i Transferu Technologii SGH, e-mail: cpitt@sgh.waw.pl.