KARTA ZGŁOSZENIA UDZIAŁU W III TARGACH WSCHODNICH 24-25 STYCZNIA 2019 R.

DANE WYSTAWCY:

Zamówienie:

Wielkość

Cena netto

Stoisko wykonane w systemie octanorm, zawiera: ścianki działowe, napis na fryzie z nazwą wystawcy u numerem stoiska, zaplecze 1 m² z kotarą (na zapleczu: gniazdo 230 V, wieszak na ubrania, kosz na śmieci), stolik, 2 krzesła, lada, wykładzina w kolorze ciemno szarym.

Wielkość

Cena netto

Możliwość samodzielnego zagospodarowania przestrzeni.

 • • Zgłoszenia firm przyjmowane są do 10 stycznia 2019 r.
 • • Każdy z wystawców ponosi opłatę rejestracyjną w kwocie 100 zł + VAT za osobę (obejmuje ona udział w programie merytorycznym XII Forum Europa – Ukraina i Forum Słowackiego, materiały konferencyjne, lunche i bankiety)
 • • W sprawie niestandardowej zabudowy lub wypożyczenia dodatkowo płatnej infrastruktury targowej należy kontaktować się z Panem Krzysztofem Sitek – Koordynatorem ds. technicznych Międzynarodowych Targów Rzeszowskich (krzysztof@targirzeszowskie.pl, tel. 517 473 818)
 • Wystawca zobowiązany jest dokonać wpłaty za zabudowę stoiska do dnia 10 stycznia 2019 r. Nieuiszczenie opłaty uniemożliwi objęcie stoiska.

Opis Techniczny:


Prezentacja wystawcy w Katalogu Wystawców III Targów Wschodnich (opis działalności, logotyp, reklama graficzna) – koszt: 50 zł nettoKLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 85 (dalej „ISW”), Pani/Pana danych osobowych.

 

Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzania informujemy, że:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 85, kod pocztowy: 00-382 Warszawa, KRS 0000010303.
 2. Telefoniczny kontakt dla osób dzwoniących z Polski oraz z zagranicy z ISW jest możliwy pod numerem telefonu: +48 22 583 11 00. Adres e-mail ISW: dane@isw.org.pl
 3. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) ISW przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  1. wysyłania zaproszenia do udziału oraz informacji o wydarzeniach organizowanych przez ISW w szczególności Forum Ekonomiczne, Europejski Kongres Samorządów, Forum Przemysłowe, Forum Europa – Ukraina, Forum Inwestycyjne
  2. umieszczania danych w wewnętrznym systemie ISW osób zapraszanych do udziału i/lub biorących udział w wydarzeniach organizowanych przez ISW w szczególności Forum Ekonomiczne, Europejski Kongres Samorządów, Forum Przemysłowe, Forum Europa-Ukraina, Forum Inwestycyjne
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
 5. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być pracownicy i współpracownicy ISW oraz pracownicy i współpracownicy Głównego Wykonawcy Zabudowy Targowej podczas Forum Europa – Ukraina.
 6. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany przez ISW przez który rozumieć należy organizację wydarzeń wynikających z realizacji celów statutowych ISW.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych przez ISW.
 8. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również w formie profilowania.
 9. W związku z przetwarzaniem przez ISW Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści danych;
  2. prawo do sprostowania danych;
  3. prawo do usunięcia danych;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 10. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez ISW Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 11. ISW nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.

Copyright © 2019 by ISW.
All Rights Reserved.