FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY NA PRAKTYKI ZAWODOWE v. EUROPEJSKI KONGRES SAMORZĄDÓW

DANE:

Zdjęcie

Plik o rozszerzeniu JPEG np. jan_kowalski.jpg, wymiar zdjęcia 200x280 pikseli, rozmiar pliku nie powinien przekraczać 2MB, pliki o rozszerzeniu .doc, .docx, .pdf nie będą przyjmowane.
Zdjęcie będzie umieszczone na Identyfikatorze.

KLAUZULA INFORMACYJNA

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: „Rozporządzenie”) informujemy, iż od dnia 25 maja 2018 r. będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich z siedzibą w Warszawie, ul. Solec 85 (dalej „ISW”), Pani/Pana danych osobowych.

 Jednocześnie na podstawie art. 13 Rozporządzania informujemy, że:

 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 85, kod pocztowy: 00-382 Warszawa, KRS 0000010303.

 1. Telefoniczny kontakt dla osób dzwoniących z Polski oraz z zagranicy z ISW jest możliwy pod numerem telefonu: +48 22 583 11 00. Adres e-mail ISW: dane@isw.org.pl
 2. Na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) ISW przetwarza Pani/Pana dane osobowe w następujących celach:
  1. umieszczania danych w wewnętrznym systemie ISW osób zapraszanych do udziału w charakterze wolontariusza w wydarzeniach organizowanych przez ISW w szczególności Forum Ekonomiczne, Europejski Kongres Samorządów, Forum Przemysłowe, Forum Europa-Ukraina, Forum Innowacji
  2. kontaktowanie się w sprawach związanych z rozpoczęciem wolontariatu na wyżej wymienionych wydarzeniach
 3. W związku z przetwarzaniem danych w celach wskazanych w pkt. 3 powyżej, Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą być:
 5. pracownicy i współpracownicy ISW;
 6. pracownicy i współpracownicy podmiotów zewnętrznych współpracujących z ISW przy organizacji przez ISW w szczególności Forum Ekonomiczne, Europejski Kongres Samorządów, Forum Przemysłowe, Forum Europa-Ukraina, Forum Innowacji, Festiwal Biegowy
 7. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych jest prawnie uzasadniony interes realizowany
  przez ISW przez który rozumieć należy organizację wydarzeń wynikających z realizacji celów statutowych ISW.
 8. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych przez ISW.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również w formie profilowania.
 10. W związku z przetwarzaniem przez ISW Pani/Pana danych osobowych, przysługuje Pani/Panu:
  1. prawo dostępu do treści danych;
  2. prawo do sprostowania danych;
  3. prawo do usunięcia danych;
  4. prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
  5. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 11. W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez ISW Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 12. ISW nie będzie przekazywać Pani/Pana danych osobowych do państwa trzeciego (poza Unię Europejską lub Europejski Obszar Gospodarczy) lub do organizacji międzynarodowych.

Copyright © 2020 by ISW.
All Rights Reserved.