Raport: Trójmorze czy Międzymorze

Fundacja Instytut Studiów Wschodnich z radością prezentuje raport autorstwa Jerzego Marka Nowakowskiego pt. „Trójmorze czy Międzymorze„.

W raporcie pragniemy zająć się najnowszymi koncepcjami regionalnymi: Inicjatywą Trójmorza oraz Międzymorzem, którego zalążkiem wydaje się być Trójkąt Lubelski. Celem raportu jestporównanie potencjałów Trójmorza i Międzymorza: możliwości wojskowych, powiązań z państwami spoza regionu – szczególnie Niemcami, Rosją i USA; potencjału ekonomiczny i potencjalne powiązania infrastrukturalne; interesy poszczególnych państw w odniesieniu do regionu i sąsiednich mocarstw.

Zachęcamy do zapoznania się z raportem: POBIERZ DOKUMENT.

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030