Pułkownik Romualdas Petkevičius potwierdził udział w Forum Europa-Ukraina

Gościem tegorocznego 12-go Forum Europa – Ukraina w Rzeszowie będzie pułkownik Romualdas Petkevičius, Dyrektor Centrum Bezpieczeństwa Energetycznego NATO. Wygłosi prelekcję otwierającą panel dyskusyjny – Bezpieczeństwo energetyczne państw wschodniej flanki NATO.

Pułkownik Petkevičius ukończył wojskową akademię w Rydze na Łotwie w roku 1990, uzyskując dyplom inżynierski. W 1992 roku wstąpił do litewskiego lotnictwa, w którym pełnił wiele różnych funkcji. W roku 2000 został wyznaczony na stanowisko Dyrektora Oddziału ds. NATO w Ministerstwie Obrony Narodowej Litwy.

W swojej późniejszej karierze pełnił funkcję attaché wojskowego w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Był reprezentantem Armii Litewskiej (NMR) przy Naczelnym Dowództwie Sojuszniczych Sił Europy (SHAPE).

Przed objęciem stanowiska Dyrektora Centrum Bezpieczeństwa Energetycznego NATO służył jako oficer łącznikowy przy NATO HQ SACT (Supreme Allied Commander Transformation).

Centrum Bezpieczeństwa Energetycznego NATO zostało utworzone w Wilnie w roku 2013. Jest ciałem doradczym w kwestii bezpieczeństwa energetycznego. Pracują w nim wojskowi i cywilni eksperci z NATO i państw partnerskich. Wspólny komitet kieruje działaniami Centrum, bazując na rocznym programie uzgadnianym z Dowództwem Sił Sojuszniczych NATO (ACT).