Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Raport SGH i Forum Ekonomicznego 2021

Raporty

O Raporcie

XXX edycja Forum Ekonomicznego rozpoczęła się od prezentacji „Raportu SGH i Forum Ekonomicznego 2021”. Jest to najpełniejsze opracowanie o stanie gospodarki Polski oraz regionu Europy Środkowo-Wschodniej w 2021 r. Sporządzone zostało przez ekspertów wiodącej uczelni ekonomicznej w kraju – Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Umożliwia liderom lepsze i efektywniejsze nawigowanie w czasach większej niepewności wywołanej COVID19 i jego konsekwencjami. Jest kompleksowym opracowaniem, które wskazuje na kluczowe obszary związane ze społeczno-gospodarczym rozwojem Polski i regionu. Składa się z 11 rozdziałów dotyczących między innymi ochrony zdrowia, zielonej energetyki, rynku pracy oraz kluczowych wyzwań stojących przed regionem Europy Środkowo-Wschodniej.

Dowiedz się więcej
O Raporcie

Skip to content