Polska i Czechy wobec wyzwań polityki klimatycznej

O projekcie

Celem zadania publicznego jest stworzenie reprezentantom samorządu, instytucji państwowych, biznesu oraz ekspertom organizacji pozarządowych z Polski i Czech możliwości dialogu i wymiany poglądów na kwestie związane z polityką klimatyczną, gospodarką, ekologią i ochroną środowiska. Wspólna dyskusja pozwoli na określenie wyzwań, które stoją przed Pragą i Warszawą oraz ułatwi wypracowanie wspólnych stanowisk. Cel będzie realizowany poprzez przeprowadzenie debat w formie online oraz w formie stacjonarnej w ramach międzynarodowej konferencji Forum Ekonomiczne. Webinar na temat przyszłości polityki energetycznej przyczyni się do wzmocnienia świadomości o aktualnych problemach związanych z transformacją energetyczną i ochroną środowiska. Publikacja oraz podcasty przygotowane przez ekspertów z Polski i Czech doprowadzą do popularyzacji wiedzy na temat polityki klimatycznej.

Projekt finansowany z budżetu państwa w ramach konkursu Ministra Spraw Zagranicznych RP „Forum Polsko-Czeskie 2022”

Polska i Czechy wobec wyzwań polityki klimatycznej

Wysokość dotacji: 60 000,00 zł

O projekcie