Strona główna Priorytety zmian w systemie ochrony zdrowia w latach 2019-2023

Priorytety zmian w systemie ochrony zdrowia w latach 2019-2023

Forum Ekonomiczne Forum Ochrony Zdrowia

W czasach rozwoju i poprawy komfortu życia, procesy te dotyczą również sektora służby zdrowia. W  dyskusjach o zwiększeniu jego jakości bierze się pod uwagę liczne głosy pacjentów oraz personelu medycznego. W jaki sposób poprawić jakość świadczonych usług, dążyć do większego komfortu i rozwoju? Na XXIX Forum Ekonomicznym w ramach ścieżki Forum Ochrony Zdrowia, swoje opinie i plany przedstawili reprezentanci czterech partii.

Moderatorzy debaty Michał Kępowicz (Dyrektor ds. Relacji Zewnętrznych, Philips) oraz Marcin Piasecki (Redaktor Zarządzający, Rzeczpospolita) wprowadzili gości oraz publiczność w dyskusję, poprzez przedstawienie wyzwań stojących przed służbą zdrowia. Prowadzący opisali także najnowsze trendy oraz potencjał zmian. Zaprezentowane priorytety w ochronie zdrowie oceniało grono wybitnych ekspertów: Małgorzata  Gałązka-Sobotka (Dyrektor Instytutu Zarządzania w Ochronie Zdrowia, Uczelnia Łazarskiego), Michał Czarnuch (Partner, Adwokat, Domański, Zakrzewski, Palinka), Maciej Bogucki (Dyrektor, Europejskie Centrum Strategii i Polityk w Ochronie Zdrowia) oraz prof. Andrzej Fal (Klinika Alergologii, Chorób Płuc i Chorób Wewnętrznych, CSK MSWiA).

Pierwsze pytanie prowadzących dotyczyło priorytetów w zakresie ochrony zdrowia komitetu wyborczego każdego z rozmówców.

Początkowo głos w dyskusji został przydzielony senatorowi Tomaszowi Grodzkiemu, przedstawicielowi PO. Senator określił, że wśród jego celów jest wprowadzenie zmian, które umożliwią dostanie się do specjalisty w ciągu 21 dni oraz skróceniu czasu oczekiwania na pomoc na SOR-ze do jednej godziny. Reprezentant partii uznał, że nadmierne spożywanie alkoholu, palenie tytoniu oraz otyłość stanowią główne problemy społeczne, przeciwko którym powinno się prowadzić politykę prewencyjną. Jego priorytetem jest również osiągnięcie 6% PKB na wydatki na opiekę zdrowotną.

Następnie Wojciech Konieczny, przedstawiciel SLD, dyrektor szpitala neurologii i konsultant na SOR-ze ocenił, że sytuacja służby zdrowia jest bardzo zła. Wśród priorytetów jej poprawy wymienił zniesienie limitów na leczenie , wycenę świadczeń zdrowotnych, oddłużenie szpitali publicznych.

Urszula Nowogórska, z partii PSL również przedstawiła cele ukierunkowane na podniesienie wydatków na zdrowie do 6-8% PKB. Następnie wymieniła doposażenie szpitali, wprowadzenie godnej płacy dla personelu medycznego i podobnie jak jej poprzednik, oddłużenie szpitali publicznych.

Tomasz Latos związany z partią PiS, rozpoczął swoją wypowiedź od oceny, że zdrowie jest priorytetem dla całego społeczeństwa i zadbanie o jego sektor powinno wychodzić poza podziały polityczne. Jest kolejną osobą, która podkreśla dążenie celu osiągnięcia wydatków na zdrowie do kwoty 6% PKB. Działania, które chciałby, żeby zostały wdrożone skupiają się na zwiększeniu personelu medycznego. Uważa, że dział onkologii jest obecnie priorytetowy. Następnie wymienia również konieczność zadbania o profilaktykę oraz jakość ochrony zdrowia.

Kolejne pytanie zadane do respondentów dotyczyło konkretnych celów jakie chcieliby osiągnąć w dziedzinie ochrony zdrowia do 2023 roku.

Urszula Nowogórska, zaangażowana w promocję profilaktyki wyraziła, że priorytetowy dla niej jest odłam onkologii. Uznała, że nowotwory stanowią ogromny problem, a choroba jest obciążeniem nie tylko dla samego zdiagnozowanego, ale również dla całej rodziny. Następną w kolejności ważną kwestią, jest dla niej propagowanie zdrowych nawyków żywieniowych oraz polityka darmowych szczepień, które mają być pomocą dla rodziców.

Tomasz Latos ponownie podkreślił wagę podniesienia jakości świadczeń onkologicznych. Zdefiniował je jako temat dyżurny, który wymaga przełomu. Realizacja celu miałaby przebiegać poprzez zmianę wyposażenia, uporządkowanie zasad  profilaktyki i promocji zdrowia, a także wprowadzenie informatyzacji służby zdrowia.

Senator Grodzki również podkreślił chęć dążenia do rozwoju badania wczesnego wykrywania chorób, a także zgodził się z Urszulą Nowogrodzką w kwestii prowadzenia polityki szczepień. W swojej wypowiedzi zwrócił uwagę na konieczność zwiększenia poziomu kształcenia lekarzy. Podaje pomysł dofinansowania programu kształcenia, w którym studenci ostatniego roku medycyny mieliby aktywnie uczestniczyć w placówkach medycznych jako asystenci lekarzy. Pełnienie obowiązków miałoby miejsce za wynagrodzeniem.

Trzecie i ostatnie pytanie moderatorów dotyczyło działań jakie należy wprowadzić, aby poprawić sytuację w obszarach kadr i finansów.

Wojciech Konieczny skupił się na konieczności promocji mniej popularnych zawodów medycznych, takich jak chirurg czy lekarz ogólny.

Urszula Nowogórska zgodziła się z przedmówcą oraz dodała, że warto zastanowić się nad stworzeniem naboru do szkół pielęgniarskich oraz zwiększenia ich pensji. Zauważa również, że starzenie się społeczeństwa buduje nowe wyzwania przed służbą zdrowia, która ma coraz większą konieczność świadczenia opieki senioralnej.