Wysoki kontrast
Wielkość tekstu
Dostępność
  • Dostępność
    • Wysoki kontrast
    • Wielkość tekstu
    • Dostępność

Prezentacja Raportu SGH i Forum ekonomicznego 2022 – wtorek, 6.09, godz. 11:30

XXXI Forum Ekonomiczne

Każda prezentacja i każda rozmowa międzynarodowa po 24 lutego 2022 roku musi uwzględniać kwestię agresji rosyjskiej na Ukrainę.  Wojna przemeblowała zarówno architekturę europejskiego bezpieczeństwa, jak również gospodarkę, nie tylko europejską – powiedział na początku prezentacji V edycji Raportu SGH i Forum Ekonomicznego Zygmunt Berdychowski, Przewodniczący Rady Programowej Forum EkonomicznegoWszystkie konsekwencje z tym związane albo i wynikające z wojny to jeden z najważniejszych tematów, wokół którego w tym roku staramy się w raporcie koncentrować. Cieszę się, że w ten sposób możemy zainaugurować Forum. I jestem wdzięczny za stworzenie platformy do wymiany myśli, zwłaszcza o tym, co możemy wspólnie zrobić w tym wyjątkowym roku – dodał Zygmunt Berdychowski

Jak podkreślił dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGHV edycja Raportu SGH i Forum Ekonomicznego to próba wyznaczenia kierunku zmian i określenie, jakie wyzwania stoją przed Europą w 2022 roku. Raport ten powstał w zgodzie z wartościami Szkoły Głównej Handlowej, takimi jak rzetelność i uczciwość, profesjonalizm oraz współpraca. Eksperci przygotowujący publikację starali się na podstawie dogłębnej analizy wyznaczyć trendy, tendencje, ale i kierunki  działania – co do tego, co nas czeka w przyszłości i co powinniśmy zrobić, by gospodarka się rozwijała mimo kryzysu związanego z pandemią Covid-19, wojną w Ukrainie, inflacją, brakiem lub ograniczeniem w dostępie do surowców  i pogarszającymi się nastrojami społecznymi.

Prezes Europejskiego Banku Inwestycyjnego Teresa Czerwińska podkreśliła z kolei, że raport SGH  i Forum Ekonomicznego stanowi znakomitą podstawę do podejmowania decyzji inwestycyjnych i  biznesowych, na które, oczywiście, składa się również analiza wpływu wojny w Ukrainie. W tym kontekście zgadza się z wnioskami płynącymi z raportu, według których można niezwykle trafnie wypunktować ryzyka i dynamikę wzrostu gospodarczego, co jest niezwykle przydatne do podejmowania decyzji biznesowych i zarządzania chociażby dostępem do transformacji energetycznej.

Prezes Polskiego Funduszu Rozwoju Paweł Borys zachęcał do lektury Raportu przekonując, że znajduje się w nim próba omówienia tak ważnych spraw europejskich, jak elektromobilność, rynek mieszkaniowy i energetyczny, kwestie związane z pandemią Covid-19 oraz wojną i jej konsekwencjami:  kryzysem uchodźczym, problemami na rynku żywności, rosnącymi kosztami czy wynikającą z tych wszystkich czynników inflacją. 

Po wypowiedziach głównych prelegentów nastąpiła prezentacja poszczególnych części raportu prowadzona przez ekspertów odpowiedzialnych za swoje zespoły. Szczegółowe informacje co do zawartości można poznać podczas spotkań i paneli w Strefie SGH podczas XXXI Forum Ekonomicznego.

Raport jest dostępny w dwóch wersjach językowych- po polsku i po angielsku – i w dwóch formach: drukowanej i elektrocznicznej.

Skip to content