Prezentacja Raportu Forum Ekonomicznego na Ukrainie

Podczas międzynarodowego forum „Dni Polskiego Biznesu w Kijowie” eksperci Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie po raz pierwszy zaprezentowali na Ukrainie Raport Forum Ekonomicznego, w którym przedstawili wybrane wyzwania stojące przed krajami regionu.

Instytut Studiów Wschodnich wziął udział w międzynarodowym Forum „Dni polskiego biznesu w Ukrainie”, które już szósty rok z rzędu przeprowadzane jest w Kijowie. Cześć spotkań odbywa się również w Warszawie. Przedsięwzięcie było przeprowadzone pod patronatem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej na Ukrainie oraz Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu. Tradycyjnie, Forum zgromadziło przedstawicieli władzy i biznesu Ukrainy i Polski w celu poszukiwania nowych dróg współpracy i polepszenia relacji partnerskich. Wydarzenie gromadzi corocznie od 150 do 300 uczestników, wśród których są przedstawiciele władz państwowych, samorządowych, placówek dyplomatycznych oraz przedsiębiorców z Ukrainy i Polski. Wśród zagadnień, poruszonych na Forum były, m. in. :

  • Partnerstwo handlowo-gospodarcze pomiędzy Ukrainą a Polską – czy ulegną zmianom priorytety gospodarcze i inwestycyjne obu krajów?
  • Prywatyzacja na wielką skalę i otwarcie wolnego rynku nabywania ziemi na Ukrainie – czy polski biznes jest gotowy do ekspansji ekonomicznej i finansowej?
  • Projekty budowlane i infrastrukturalne – poszukiwanie synergii;
  • Perspektywy wzrostu kolejowych przewozów towarowych, uruchomienia projektów dotyczących budowy wagonów i stworzenia wspólnych centrów naprawczo-serwisowych;
  • Branża przetwórcza – perspektywy dla wspólnych projektów inwestycyjnych;
  • Polskie doświadczenie i polskie technologie dla projektów energooszczędnych na Ukrainie oraz inne.

Ważnym elementem programu merytorycznego została prezentacja Raportu Forum Ekonomicznego pod tytułem „Europa Środkowo-Wschodnia wobec globalnych trendów: gospodarka, społeczeństwo i biznes”. Po raz pierwszy raport został przedstawiony w czasie tegorocznego Forum Ekonomicznego w Krynicy, a w Kijowie odbyła się jego pierwsza zagraniczna prezentacja. Raport przedstawili eksperci SGH Bartosz Majewski, dyrektor Centrum przedsiębiorczości i transferu technologii oraz Mariusz Strojny, pełnomocnik rektora ds. transferu technologii oraz redaktor raportu Mariusz Strojny, pełnomocnik rektora ds. transferu technologii.

W raporcie eksperci SGH analizują kwestie zamożności krajów Europy Środkowo-Wschodniej, zachodzące zmiany potrzeb transportowych, rozwój regionalnych innowacji ekologicznych, systemy opieki osób starszych, trendy optymalizacji i uszczelniania systemów podatkowych, dynamikę rynku pracy oraz rozwój rolnictwa. Badacze zajęli się także oceną walki z wykluczeniem w niektórych obszarach (inwestycje) oraz dobrych praktyk CSR na giełdach papierów wartościowych państw regionu, innowacyjną cyfryzacją gospodarki, w tym rolą analiz danych (Big Data) oraz systemami wsparcia startupów.