Praca i opieka rodzinna – obciążenie dla państwa i przedsiębiorstw czy motor produktywności?

 

W panelu dyskusyjnym „Praca i opieka rodzinna – obciążenie dla państwa i przedsiębiorstw czy motor produktywności”, udział wzięli:

  • Marlena Maląg, Minister, Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Polska
  • Marek Kośny, Prodziekan Wydziału Ekonomii i Finansów, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu, Polska
  • Vincenzo Bassi, Przewodniczący, Europejska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Katolickich FAFCE, Włochy
  • Mateja Ribič, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Pracy, Rodziny, Spraw Społecznych i Wyrównywania Szans, Słowenia

Dyskusję moderował Nicola Speranza, Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Rodzin Katolickich FAFCE z Belgii

Podczas rozmowy Minister Marlena Maląg  podkreśliła istotną rolę państwa w obszarze wspierania rodzin:

Tworzymy strategię demograficzną, która ma pokazać nowe kierunki. To m.in. polityka mieszkaniowa, żeby młodzi ludzie chcieli zakładać rodziny. (…) Zależy nam na tym, aby rodzice mogli łączyć pracę zawodową z rodzicielstwem. Dzięki takim programom jak „Maluch+” możemy zagwarantować szeroki dostęp do różnych form opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – mówiła minister Marlena Maląg.

Minister wielokrotnie podkreślała ogromną wagę sztandarowego programu rządu „Rodzina 500+”, dzięki któremu do polskich rodzin od początku trwania programu trafiło już ponad 121 mld zł.

W kontekście wspierania polskich rodzin, Minister powiedziała również o roli tarcz antykryzysowych, wprowadzonych w związku z epidemią COVID. Od czasu uruchomienia programu, uratowanych zostało ok 6 mln miejsc pracy.

Jak podkreśliła, według danych Eurostatu w lipcu br. Polska była, po Czechach, drugim krajem w Unii Europejskiej o najniższej stopie bezrobocia, osiągając stopę na poziomie 3,2 proc. Z szacunków MRPiPS wynika z kolei, że stopa bezrobocia na koniec roku wyniesie 7,1-8 proc.

Mateja Ribič, Sekretarz Stanu w Ministerstwie Pracy, Rodziny, Spraw Społecznych i Wyrównywania Szans na Słowenii podkreślił zaś wagę formy zatrudniania pracowników. Normą jest zawieranie umów o pracę w wymiarze pełnego etatu. Z myślą o rodzinie, wprowadzonych zostało wiele udogodnień, w tym najważniejsze z nich to dostępność do przedszkoli i żłobków, z których korzysta  aż 83% dzieci.

Prof. Marek Kośny, Prodziekan Wydziału Ekonomii i Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, przedstawił finansowy punkt widzenia wsparcia polityki rodzinnej. To oczywiście inwestycja w przyszłość, przy czym są to środki z długu. Paradoksalnie pożyczamy i wykorzystujemy środki od przyszłych pokoleń. Dług ten powiększa się. Wyraził jednocześnie zaskoczenie, że temat ten nie jest szerzej poruszany i analizowany, tymczasem znajdujemy się w pułapce demograficznej.

Paneliści zgodnie podkreślili istotną wagę państwa w zakresie realizacji polityki rodzinnej, która dogłębniej została podjęta zdecydowanie za późno i potrzebne są radykalne kroki by usprawnić jej poprawne działanie w każdym z jej obszarów.