Poznaliśmy laureatów Nagród „Lider Samorządów 2016″

Pierwszy dzień obrad III Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie zwieńczyła Uroczysta Gala Wręczenia Nagród „Lider Samorządu” dla najlepszych samorządowców. W tym roku nagrody zostały przyznane w trzech kategoriach: wójt, burmistrz gminy miejsko-wiejskiej oraz prezydent miasta na prawach powiatu.

Partnerem Nagrody „Lider Samorządu” jest „Rzeczpospolita”, która od niemal 20 lat systematycznie opisuje rozwój samorządów w Polsce, co roku ogłaszając prestiżowy Ranking Samorządów. Od 7 lat wraz z Instytutem Studiów Wschodnich podczas Forum Regionów w Krynicy, a następnie Europejskiego Kongresu Samorządów w Krakowie, wręcza wyróżnienia liderom samorządowym podsumowując miniony rok ich pracy.

Najpierw goście Uroczystej Gali poznali laureata Nagrody Specjalnej Kongresu, którą w tym roku został uhonorowany Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz. Laudację wygłosił Kazimierz Barczyk, Wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Małopolskiego, a Nagrodę wręczyli Jan Dziedzina, Wójt Gminy Łącko oraz Jacek Lelek Burmistrz Starego Sącza. Ksiądz Kardynał Stanisław Dziwisz podziękował za zaproszenie na Kongres Samorządów i wyróżnienie. „Reforma samorządowa w wolnej Polsce należy do najbardziej udanych zmian ustrojowych. Władze samorządowe w Polsce stoją najbliżej problemów lokalnych społeczności, a ludzie wybierani do tych władz cieszą się wielkim zaufaniem obywateli” – oświadczył Kardynał. Stanisław Dziwisz przekazał nagrodę pieniężną w wysokości 15 tys. złotych na rzecz Hospicjum Świętego Łazarza w Nowej Hucie.

Najlepszym wójtem w Polsce został Grzegorz Niestrój, Wójt Gminy Kornowac. Laudację wygłosiła Anna Cieślak-Wróblewska, Redaktor „Rzeczpospolitej”, a odznaczenie wręczyła Katarzyna Rajtar, Dyrektor Europejskiego Kongresu Samorządów. „Ta nagroda dla wszystkich moich pracowników i dla całej gminy” – powiedział Grzegorz Niestrój.

Następnie goście Uroczystej Gali poznali najlepszego samorządowca wśród gmin miejskich i wiejsko-miejskich w Polsce. Tą nagrodą został uhonorowany Grzegorz Niezgoda, burmistrz Szczawnicy. Laudację wygłosiła Hanna Wawrowska, Autorka projektu Rzeczpospolita „Życie Regionów”, Pełnomocnik Zarządu Wydawnictwa Gremi Media SA, a nagrodę wręczył Jacek Krupa, Marszałek Województwa Małopolskiego. „Ta nagroda dla całego zespołu moich współpracowników. Zapraszam do Szczawnicy!” – oświadczył Grzegorz Niezgoda.

Samorządowcem roku w kategorii prezydent miasta na prawach został Piotr Grzymowicz, Prezydent Olsztyna. Laudację wygłosił Paweł Jabłoński, Zastępca Redaktora Naczelnego „Rzeczpospolitej”, a nagrodę wręczył Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa. „Wkładamy ogromne serce w to, żeby nasze małe ojczyzny się rozwijały. Bez wejścia Polski do UE nie moglibyśmy mówić o tych sukcesach” – powiedział Piotr Grzymowicz.

Przewodniczący Rady Programowej Forum Ekonomicznego w Krynicy, Zygmunt Berdychowski podziękował Miastu Kraków, Kardynałowi Stanisławowi Dziwiszowi i Redakcji „Rzeczpospolitej” za wspólne działania na rzecz rozwoju polskich samorządów.

Dla laureatów nagród „Lider Samorządu” i gości III Europejskiego Kongresu Samorządów wystąpił kwartet smyczkowy Akademos.