Postindustrialna rzeczywistość. (Nie)wykorzystany potencjał?

Uczestnicy panelu dotyczącego przyszłości polskich miast poprzemysłowych, który odbędzie się w trzecim dniu Forum Ekonomicznego w Krynicy, spróbują zakreślić możliwe scenariusze rozwoju dla miast, które zostały najbardziej dotknięte w wyniku restrukturyzacji gospodarki po 1989 roku.

Jakie działania powinny zostać podjęte przez włodarzy wysoko uprzemysłowionych ośrodków, których duże części stanowią dziś zamknięte zakłady i fabryki? Na szczęście żadnego z nich nie spotkał smutny los amerykańskiego Detroit, ale pozostaje pytanie, czy takie miejsca mają gospodarczy potencjał, a jeśli tak – jak go wykorzystać. Jak kształtować gospodarkę i wspierać przedsiębiorczość, i wreszcie – jak efektywnie zagospodarować postindustrialną infrastrukturę.

Odpowiedzi na te pytania wspólnie z szefem resortu gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej, Markiem Gróbarczykiem będą poszukiwali podczas dyskusji na temat Postindustrialna rzeczywistość. (nie)wykorzystany potencjał? reprezentanci miast i regionów najbardziej zainteresowanych kreowaniem nowych scenariuszy funkcjonowania: Damian Bartyla, prezydent Bytomia, Kamil Kalinka, p.o. prezydenta Tarnobrzega, Hanna Zdanowska, prezydent Łodzi, Wojciech Saługa, marszałek województwa śląskiego, a także zagraniczni goście. Wśród nich Ołena Snihowa z Ukrainy, ekspert Narodowej Akademii Nauk, Władimi Maszkow, zastępca mera Kaliningradu i Karel Malik, członek zarządu stowarzyszenia zajmującego się zarządzaniem na terenie dawnego kombinatu przemysłowego Vitkovice w Czechach.