Strona główna Konkurs historyczny „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni”

Konkurs historyczny „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni”

Europejski Kongres Samorządów Najnowsze informacje VI Europejski Kongres Samorządów

„Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” to konkurs historyczny organizowany przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych. Zgłoszenia do udziału w konkursie można przesyłać do 17 stycznia 2022 roku.

Ogłoszenie konkursu historycznego.

17 grudnia br. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek ogłosił konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych dotyczący historii stosunków polsko-węgierskich. Celem konkursu jest przedstawienie pozytywnych relacji pomiędzy naszymi krajami na przestrzeni ponad 1000-letniej historii.

– Ogłaszamy nabór do niezwykle ważnego, niezwykle interesującego konkursu pod hasłem „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” – oznajmił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. – To konkurs dedykowany uczniom szkół ponadpodstawowych w całej Polsce dotyczący historii, relacji i stosunków przyjaźni polsko-węgierskiej. Zachęcam wszystkich uczniów i nauczycieli do udziału, a wszystkich kuratorów oświaty do rozpropagowania wiedzy na temat tego konkursu. Życzę wszystkim, którzy wezmą udział w tym przedsięwzięciu powodzenia – dodał szef resortu edukacji Przemysław Czarnek.

Założenia konkursu
Zakres tematyczny konkursu obejmuje stosunki polsko-węgierskie w okresie od XIV wieku do drugiej połowy XV wieku (lata 1320-1444). W przedsięwzięciu mogą uczestniczyć uczniowie publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych. Zgłoszenia można przesyłać od 20 grudnia do 17 stycznia 2022 r.

Organizatorami konkursu są Fundacja Instytut Studiów Wschodnich oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki.

Organizacja konkursu
Konkurs podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy z nich, szkolny, odbędzie się 15 marca 2022 r. Etap drugi, wojewódzki, został zaplanowany na 6 kwietnia 2022 r. W obydwu etapach uczestnicy rozwiązują test pisemny składający się z 18 pytań zamkniętych (jednokrotnego wyboru) i 2 pytań otwartych (krótka wypowiedź). Warunkiem udziału w etapie wojewódzkim jest uzyskanie 85 proc. punktów możliwych do zdobycia w etapie szkolnym. Wykaz literatury potrzebnej do przygotowania się do konkursu został zamieszczony w regulaminie.

Cele konkursu
Głównym założeniem konkursu jest rozwijanie i pielęgnowanie wspólnego dziedzictwa historii stosunków polsko-węgierskich, w szczególności:

 • podkreślenie i uhonorowanie przyjaźni pomiędzy Polską a Węgrami,
 • rozwijanie zainteresowań historycznych uczniów szkół ponadpodstawowych,
 • zachęcenie do poznawania historii stosunków polsko-węgierskich, 
 • uczczenie pamięci o osobach wybitnych i zasłużonych dla Polski i Węgier, 
 • rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji pochodzących z różnych źródeł i właściwego ich wykorzystania.

Zgłoszenia

Zgodnie z regulaminem do etapu szkolnego konkursu ma prawo przystąpić każdy uczeń, który wyrazi taką wolę. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie udziału, którego dokonuje dyrektor szkoły, przesyłając na adres e-mail wskazany przez właściwego kuratora oświaty skan wypełnionego uprzednio formularza (odpowiedni formularz w załączniku do regulaminu zamieszczonym pod artykułem).

Zgłoszenia muszą być przesłane organizatorom najpóźniej do 17 stycznia 2022 roku. Etap szkolny konkursu powinien się odbyć do 15 marca 2022 roku. Etap wojewódzki (finałowy) konkursu do 6 kwietnia 2022 roku. Ogłoszenie listy finalistów i laureatów przewidziano na 14 kwietnia 2022 roku, a gala finałowa – podczas której odbędzie się podsumowanie konkursu – zaplanowana jest na 22 kwietnia 2022 roku.

Lista adresów e-mail, na które należy przesyłać zgłoszenia:

 1. Województwo dolnośląskie – konkurs.kuratorium@kowroc.pl 
 2. Województwo kujawsko-pomorskie – epodgorska@bydgoszcz.uw.gov.pl
 3. Województwo lubelskie – monika.zur@kuratorium.lublin.pl
 4. Województwo lubuskie – k.woloszyn@ko-gorzow.edu.pl
 5. Województwo łódzkie – mmackiewicz@kuratorium.lodz.pl, mandrzejczak@kuratorium.lodz.pl
 6. Województwo małopolskie – konkurs.Polska.Wegry@kuratorium.krakow.pl
 7. Województwo mazowieckie – historia.przyjazni@kuratorium.waw.pl
 8. Województwo opolskie – tkowalski@kuratorium.opole.pl
 9. Województwo podkarpackie – konkurs-polska-wegry@ko.rzeszow.pl
 10. Województwo podlaskie – kuratorium@kuratorium.bialystok.pl
 11. Województwo pomorskie –  konkurs@kuratorium.gda.pl
 12. Województwo śląskie – sekretariat_re@kuratorium.katowice.pl
 13. Województwo świętokrzyskie – pawel.boron@kuratorium.kielce.pl
 14. Województwo warmińsko-mazurskie – rsajkowski@ko.olsztyn.pl
 15. Województwo wielkopolskie – konkurshistoriaprzyjazni@wko.com.pl
 16. Województwo zachodniopomorskie – wspieranie@kuratorium.szczecin.pl

Nagrody
Zgodnie z regulaminem laureaci konkursu otrzymują jednorazowe stypendia oraz nagrody rzeczowe. Również nauczyciele – opiekunowie merytoryczni uczestników, którzy uzyskają tytuł Laureata Konkursu – zostaną nagrodzeni, otrzymując honoraria finansowe.

Zachęcamy do udziału w konkursie!

Regulamin konkursu

Prezentacja