Nabór do Konkursu historycznego „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” został przedłużony do 4 lutego!

Najnowsze informacje

„Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” to konkurs historyczny organizowany przez Fundację Instytut Studiów Wschodnich oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Przedsięwzięcie jest skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych. Zgłoszenia do udziału w konkursie można przesyłać do 4 lutego 2022 roku.

Ogłoszenie konkursu historycznego.

17 grudnia br. Minister Edukacji i Nauki Przemysław Czarnek ogłosił konkurs dla uczniów szkół ponadpodstawowych dotyczący historii stosunków polsko-węgierskich. Celem konkursu jest przedstawienie pozytywnych relacji pomiędzy naszymi krajami na przestrzeni ponad 1000-letniej historii.

– Ogłaszamy nabór do niezwykle ważnego, niezwykle interesującego konkursu pod hasłem „Polska-Węgry – Historia Przyjaźni” – oznajmił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. – To konkurs dedykowany uczniom szkół ponadpodstawowych w całej Polsce dotyczący historii, relacji i stosunków przyjaźni polsko-węgierskiej. Zachęcam wszystkich uczniów i nauczycieli do udziału, a wszystkich kuratorów oświaty do rozpropagowania wiedzy na temat tego konkursu. Życzę wszystkim, którzy wezmą udział w tym przedsięwzięciu powodzenia – dodał szef resortu edukacji Przemysław Czarnek.

Założenia konkursu
Zakres tematyczny konkursu obejmuje stosunki polsko-węgierskie w okresie od XIV wieku do drugiej połowy XV wieku (lata 1320-1444). W przedsięwzięciu mogą uczestniczyć uczniowie publicznych i niepublicznych szkół ponadpodstawowych. Zgłoszenia można przesyłać od 20 grudnia do 4 lutego 2022 r.

Organizatorami konkursu są Fundacja Instytut Studiów Wschodnich oraz Instytut Współpracy Polsko-Węgierskiej im. Wacława Felczaka. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objął Minister Edukacji i Nauki.

Organizacja konkursu
Konkurs podzielony jest na dwa etapy. Pierwszy z nich, szkolny, odbędzie się 15 marca 2022 r. Etap drugi, wojewódzki, został zaplanowany na 6 kwietnia 2022 r. W obydwu etapach uczestnicy rozwiązują test pisemny składający się z 18 pytań zamkniętych (jednokrotnego wyboru) i 2 pytań otwartych (krótka wypowiedź). Warunkiem udziału w etapie wojewódzkim jest uzyskanie 85 proc. punktów możliwych do zdobycia w etapie szkolnym. Wykaz literatury potrzebnej do przygotowania się do konkursu został zamieszczony w regulaminie.

Cele konkursu
Głównym założeniem konkursu jest rozwijanie i pielęgnowanie wspólnego dziedzictwa historii stosunków polsko-węgierskich, w szczególności:

 • podkreślenie i uhonorowanie przyjaźni pomiędzy Polską a Węgrami,
 • rozwijanie zainteresowań historycznych uczniów szkół ponadpodstawowych,
 • zachęcenie do poznawania historii stosunków polsko-węgierskich, 
 • uczczenie pamięci o osobach wybitnych i zasłużonych dla Polski i Węgier, 
 • rozwijanie umiejętności wyszukiwania informacji pochodzących z różnych źródeł i właściwego ich wykorzystania.

Zgłoszenia

Zgodnie z regulaminem do etapu szkolnego konkursu ma prawo przystąpić każdy uczeń, który wyrazi taką wolę. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie udziału, którego dokonuje dyrektor szkoły, przesyłając na adres e-mail wskazany przez właściwego kuratora oświaty skan wypełnionego uprzednio formularza (odpowiedni formularz w załączniku do regulaminu zamieszczonym pod artykułem).

Zgłoszenia muszą być przesłane organizatorom najpóźniej do 4 lutego 2022 roku. Etap szkolny konkursu powinien się odbyć do 15 marca 2022 roku. Etap wojewódzki (finałowy) konkursu do 6 kwietnia 2022 roku. Ogłoszenie listy finalistów i laureatów przewidziano na 14 kwietnia 2022 roku, a gala finałowa – podczas której odbędzie się podsumowanie konkursu – zaplanowana jest na 22 kwietnia 2022 roku.

Lista adresów e-mail, na które należy przesyłać zgłoszenia:

 1. Województwo dolnośląskie – konkurs.kuratorium@kowroc.pl 
 2. Województwo kujawsko-pomorskie – epodgorska@bydgoszcz.uw.gov.pl
 3. Województwo lubelskie – monika.zur@kuratorium.lublin.pl
 4. Województwo lubuskie – k.woloszyn@ko-gorzow.edu.pl
 5. Województwo łódzkie – mmackiewicz@kuratorium.lodz.pl, mandrzejczak@kuratorium.lodz.pl
 6. Województwo małopolskie – konkurs.Polska.Wegry@kuratorium.krakow.pl
 7. Województwo mazowieckie – historia.przyjazni@kuratorium.waw.pl
 8. Województwo opolskie – tkowalski@kuratorium.opole.pl
 9. Województwo podkarpackie – konkurs-polska-wegry@ko.rzeszow.pl
 10. Województwo podlaskie – kuratorium@kuratorium.bialystok.pl
 11. Województwo pomorskie –  konkurs@kuratorium.gda.pl
 12. Województwo śląskie – sekretariat_re@kuratorium.katowice.pl
 13. Województwo świętokrzyskie – pawel.boron@kuratorium.kielce.pl
 14. Województwo warmińsko-mazurskie – rsajkowski@ko.olsztyn.pl
 15. Województwo wielkopolskie – konkurshistoriaprzyjazni@wko.com.pl
 16. Województwo zachodniopomorskie – wspieranie@kuratorium.szczecin.pl

Nagrody
Zgodnie z regulaminem laureaci konkursu otrzymują jednorazowe stypendia oraz nagrody rzeczowe. Również nauczyciele – opiekunowie merytoryczni uczestników, którzy uzyskają tytuł Laureata Konkursu – zostaną nagrodzeni, otrzymując honoraria finansowe.

Zachęcamy do udziału w konkursie!

Regulamin konkursu

Prezentacja