Polityka historyczna na Forum Ekonomicznym w Krynicy

Problem polityki historycznej od wielu lat jest przedmiotem intensywnej debaty publicznej. Wywodzące się z Niemiec pojęcie od 1989 roku nabiera coraz większego znaczenia. Własna interpretacja wydarzeń z przeszłości w celu osiągnięcia korzyści politycznych prowadzi często do konfliktów nie tylko z opozycją ale i społeczeństwem.

Ten niewątpliwie burzliwy temat coraz częściej pojawia się w mediach. W coraz większym stopniu środowiska polityczne świadome są tego, że uprawianie polityki pamięci w dzisiejszych czasach staje się konieczne, mimo iż jest ona niewątpliwie dyskusyjna i niełatwa w odbiorze społecznym.

Podczas XXVIII Forum Ekonomicznego w Krynicy odbędzie się panel dyskusyjny pod tytułem Polityka historyczna – praca nad przeszłością dla przyszłości. Paneliści postarają się odpowiedzieć na pytania dotyczące tej jakże trudnej kwestii. Czy polityka historyczna prowadzi do nierozwiązywalnych konfliktów? Czy władze powinny próbować oddzielić te dwie sfery i czy jest to w ogóle możliwe?

Udział w panelu potwierdził Profesor Uniwersytetu im. Loránda Eötvösa w Budapeszcie – Csaba György Kiss, który wykłada również na Uniwersytecie Warszawskim. „Narody naszego regionu Europy mają bardzo bogatą wspólną pamięć historyczną, począwszy od św. Wojciecha, na pamięci 1956 r., praskiej wiosny i „Solidarności” skończywszy. Musimy jednak pracować nad lepszym poznaniem wspólnych miejsc pamięci narodów państw wyszehradzkich.” mówi węgierski literaturoznawca w wywiadzie dla wpolityce.pl. Współzałożyciel Węgierskiego Forum Demokratycznego, historyk kultury, eseista po raz kolejny będzie gościem Forum Ekonomicznego w Krynicy.

Gośćmi panelu będą również Markus Meckel, Przewodniczący Rady Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej i Gabriele Woidelko, Kierownik Działu Społeczeństwo i Polityka, Körber History Forum, Niemcy. Dołączą do nich Solomon Ginzburg, Prezes Fundacji Studiów Społeczno-Ekonomicznych i Politycznych „Strategia Regionalna”, Rosja oraz Branimir Janković, Ekspert Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu w Zagrzebiu. Dyskusję poprowadzi Kazimierz Popławski, Redaktor naczelny magazynu Przegląd Bałtycki.

Partnerem dyskusji jest Körber History Forum – międzynarodowe forum dyskusyjne, odbywające się co roku w Berlinie, poświęcone bieżącym konfliktom i politycznym wyzwaniom związanym z historią. Ich celem jest promowanie międzynarodowego zrozumienia politycznego wymiaru historii.