Polacy w obwodzie Sumskim i mieszkańcy Sum w Polsce

Publikacja autorstwa ukraińskich krajoznawców A. Ihnatowskiego, V. Szeyko, L. Sapuchiny opisuje powiązania regionu sumskiego na Ukrainie z Polską i Polakami. Niestety, w ciągu dłuższego czasu relacje te nie przyciągały uwagi naukowców. Mimo to, że miasto Sumy obecnie znajduje się daleko od granicy polsko-ukraińskiej, historyczne, biograficzne i terytorialne kontakty pomiędzy miastem a Polakami i Polską rozwijały się w ciągu długich lat. Poprzez tę publikację autorzy mają zamiar przedstawić mieszkańcom regionu Sumskiego jego historię oraz zachęcić innych naukowców do dalszych badań, mających na celu bardziej szczegółowe przedstawienie różnorodnych powiązań pomiędzy Polakami a mieszkańcami Sum. Po raz pierwszy ta publikacja była zaprezentowana podczas konferencji w Sumach „Ukraina i Polska – sąsiedzi i partnerzy” w listopadzie 2017 roku, którą przeprowadził Instytut Studiów Wschodni w ramach projektu „Dni Polski w Sumach”.

Pobierz publikację [PDF]