Opinia: Nasz świat po covid-19:  promyk nadziei w środku pandemii

Iva Kuprešak, przewodnicząca Stowarzyszenia Rozwoju Regionalnego dla Europy Południowo-Wschodniej

W ciągu ostatnich kilku miesięcy wiele zostało napisane i powiedziane na temat obecnego kryzysu. Opinie o tym, jak pandemia COVID-19 zmienia nasz świat, są powszechnie słyszane i niezaprzeczalnie trafne. Niemniej jednak forma tej nieuchronnej transformacji podlega różnym przewidywaniom w zależności od punktu widzenia.

W tym momencie można powiedzieć, że wszyscy jesteśmy świadomi wielu konsekwencji spowodowanych przez kryzys COVID-19, ponieważ obnażył on podstawowe pułapki społeczne, środowiskowe, ekonomiczne i instytucjonalne. Co więcej, posłużył on jako wezwanie do przebudzenia, zobowiązujące zarówno obywateli, jak i przywódców do ponownego przeanalizowania dominujących wartości i skierowania zbiorowej uwagi na wiele słabości kryjących się w strukturze naszego społeczeństwa. Jeżeli byliśmy ślepi na niektóre z tych kluczowych kwestii, to z pewnością jesteśmy ich świadomi teraz. Tak więc palącym pytaniem nie jest to, czy kryzys koronawirusowy przyniesie zmiany, ale jak wspólnie ponownie zaprojektujemy nasz świat po erze COVID-19, pamiętając o wielu niedociągnięciach. Stanowi to dla nas wyzwanie i okazję do przeprowadzenia głębokich reform strukturalnych i zbiorowych ruchów społecznych jako elementów składowych transformacji.

Moi koledzy i ja, w Stowarzyszeniu Rozwoju Regionalnego dla Europy Południowo-Wschodniej (RDA-SEE), dokładamy wszelkich starań i podejmujemy niezbędne kroki, aby stymulować i mobilizować obywateli i naszych przywódców do zakwestionowania status quo, zastępując je zmienioną rzeczywistością, która sprzyja wizji świata, w którym przyczyniamy się do czegoś większego niż my sami. Choć może to zabrzmieć jak utopia dla sceptyków, wierzymy, że dano nam szansę na realizację długoterminowej wizji, która obejmuje podstawowe prawa człowieka; czystą wodę i nieskażone powietrze, zdrową żywność, równość, możliwość pracy i postępu jako fundament świata, w którym możemy czuć się zdrowi, bezpieczni, zainspirowani i przepełnieni energią w obliczu przyszłych wyzwań.

Wartości, o których mówię, są często omawiane w różnych kontekstach, niemniej jednak nadal jesteśmy świadkami okrucieństw popełnianych na całym świecie przeciwko ludzkiemu życiu. Jako ramy odniesienia przyjrzyjmy się sektorowi ochrony środowiska. Wszyscy możemy się zgodzić, że ochrona naszego środowiska naturalnego ma zasadnicze znaczenie dla zachowania długowieczności życia ludzkiego. Co więcej, nowe innowacje technologiczne pozwalają nam robić to skuteczniej niż kiedykolwiek wcześniej. Dlaczego zatem poziom zanieczyszczenia na świecie jest nadal dość wysoki? Dlaczego w niektórych częściach Europy wdrażane są nieskuteczne systemy kosztem pieniędzy podatników, zamiast zwracać się ku nowym i sprawdzonym innowacjom? Dlaczego pozwalamy, by do naszych mórz i rzek wpadały nieoczyszczane ścieki?

Tylko zadając bardzo konkretne pytania i identyfikując przeszkody, możemy dotknąć sedna obecnej sytuacji i spowodować bardzo potrzebne zmiany. Jeśli będziemy bezustannie bronić wartości pozytywnych zmian, będziemy mogli stworzyć rzeczywistość, która będzie sprzyjać naszym najlepszym interesom jako jednostek, globalnej społeczności i rasy ludzkiej.

Obowiązkowe podejście do inspirowania i przekazywania pozytywnych zmian powinno być napędzane konstruktywną współpracą między wszystkimi narodami, społecznościami i wyborcami, a także komunikacją międzysektorową, w której priorytetem jest ochrona wszystkich obywateli w każdej dziedzinie życia. Skierowanie naszej uwagi z egocentrycznych, ograniczonych celów służących tylko wybranej grupie, na długofalową wizję świata, w którym zdecydowana większość ludzi może żyć dostatnio, jest niezbędne dla zrównoważonego rozwoju naszych globalnych społeczności i pokoleń, które mają za nim podążać.

Innymi słowy, obecna sytuacja wskazała na oczywiste, postępujące i osobliwe priorytety, które doprowadziły do braku równowagi gospodarczej i społecznej. Tak więc, aby stworzyć zdrowszy, silniejszy i innowacyjny świat, wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za aktywne połączenie wspólnotowego umysłu i kultury z nieograniczonym sposobem myślenia, stawiając właściwe priorytety na pierwszym miejscu. Jakkolwiek trudne może się wydawać na początku, naszym obowiązkiem jest opanowanie odwagi i pasji, aby stać się świadomymi, inspirującymi liderami z długoterminową wizją oraz obrońcami naszych domów, społeczności i krajów. Z pewnością przyniesie to pozytywne rezultaty również w krótkiej perspektywie czasowej.