Olga Trofimtseva, wiceminister polityki rolnej i żywności Ukrainy będzie gościem XII Forum Europa-Ukraina

Ukraińska wiceminister ds. integracji europejskiej w Ministerstwie Polityki Rolnej i Żywności -Olga Trofimtseva, potwierdziła swój udział na konferencji w Rzeszowie.

 

 

Olga Trofimtseva pracowała na Państwowym Uniwersytecie Rolniczym, a także w przedsiębiorstwach AbiTEP GmbH i Wegweiser GmbH w Niemczech. Uzyskała tytuł doktora na Uniwersytecie Humboldta w Berlinie. Była ekspertem Krajowego Stowarzyszenia Mleczarzy Niemiec, zajmowała też funkcję kierownika biura w firmie Agrotechnika GmbH. Kierowała także projektem niemieckiego Federalnego Ministerstwa Rolnictwa i Żywności, który skupiał się na udzieleniu konsultacji Ukrainie w sprawie handlu rolniczego w ramach umowy o strefie wolnego handlu z UE.

W 2016 roku Olga Trofimtseva została mianowana wiceministrem ds. integracji europejskiej w Ministerstwie Polityki Rolnej i Żywności.

O kondycji rolnictwa na Ukrainie wiceminister mówiła już w trakcie Forum Europa-Ukraina w 2017 roku. Podczas tegorocznej edycji konferencji weźmie udział w debacie zatytułowanej Inwestycje w sektorze rolnym – perspektywy współpracy międzynarodowej. Trofimtseva wypowie się na temat potencjału  ukraińskiego rolnictwa, postępów w procesie jego modernizacji oraz wpływu umowy stowarzyszeniowej pomiędzy Ukrainą a UE na znaczący rozwój tego sektora gospodarki. Opowie także o obecnych kierunkach współpracy Ukrainy z państwami należącymi do Unii Europejskiej, jak również o przyszłych planach w zakresie międzynarodowej kooperacji, z naciskiem na wspólne działania Ukrainy i Polski.