Odpady – wyzwanie czy czysty zysk?

Dla wielu aglomeracji gospodarka odpadami stanowi poważne obciążenie budżetowe, które finalnie przenoszone jest na każdego z nas. Jak wskazują analizy GUS „w ciągu ostatnich trzech lat przeciętny koszt wywozu odpadów wzrósł aż o 134,5%.”