Obecność Premiera Saksonii na Forum Ekonomicznym

Premier Saksonii Michael Kretschmer zaszczycił swoją obecnością XXX Forum Ekonomiczne w Karpaczu. Wziął udział w specjalnym panelu dyskusyjnym pierwszego dnia Forum. Tematem debaty było „Przyszłość regionów – regiony przyszłości”. Pozostałymi panelistami byli: Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Martin Půta, Przewodniczący Euroregionu Nysa z Czech, Pavel Branda, Menedżer Projektów, Euroregion Nysa, Czechy, Helmar Rendez, Prezes, Lausitz Energie Bergbau AG, Niemcy oraz Maciej Zathey, Dyrektor, Instytut Rozwoju Terytorialnego, Polska. Rozmowę moderował: Wojciech Jakóbik, Redaktor Naczelny, BiznesAlert.pl.

Cezary Przybylski, Marszałek Województwa Dolnośląskiego oraz Premier Saksonii Michael Kretschmer

Dużą cześć wypowiedzi poświęcono współpracy województwa dolnośląskiego i Saksonii. Pomimo tego, że zarządy obu jednostek samorządów mają różne kompetencje (Polska jest państwem unitarnym, a Niemcy federalnym) udało się nawiązać i utrzymać bardzo rozwiniętą współpracę. Istnieje wiele wspólnych polsko-niemieckich projektów, które są realizowane w regionach przygranicznych. Nie byłoby to możliwe bez sprawnej komunikacji i chęci po obu stronach. Istotną rolę odgrywa również wsparcie unijnych funduszy.

Obecność premiera Saksonii na najważniejszym wydarzeniu polityczno-gospodarczym na Dolnym Śląsku (i jednocześnie w całej Polsce) potwierdza dobre relacje obu regionów. Jest to jasny sygnał, że współpraca odbywa się nie tylko na poziomie przygranicznych powiatów, ale również na poziomie najważniejszych osób w województwie dolnośląskim i kraju związkowym Saksonia. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że Forum Ekonomiczne stało się platformą do spotkań na takim szczeblu i wyrażamy nadzieję, że pozostanie nią również podczas kolejnych edycji.