O transgranicznej współpracy gospodarczej podczas IV Forum Przemysłowego w Karpaczu

Nie tylko przemysł! IV Forum Przemysłowe w Karpaczu będzie również miejscem rozmów o międzynarodowej współpracy ekonomicznej. Zapraszamy do wzięcia udziału w panelu: Transgraniczna współpraca gospodarcza w Europie. Wykorzystane szanse czy zaprzepaszczone nadzieje?

Bliska współpraca regionów z sąsiadami zza granicy może  znacząco podnieść jakość życia mieszkańców oraz wpłynąć na rozwój gospodarczy. Realizacja ważnych projektów transgranicznych stanowi obecnie istotny element kontaktów bilateralnych. Jakie znamy dobre przykłady takiego rodzaju współpracy? Czy znane są nam sposoby na uniknięcie pułapek nieefektywnego współdziałania terenów przygranicznych?

W dyskusji udział wezmą specjaliści z zakresu projektów transgranicznych, przedstawiciele samorządów i biznesu.