O odnawialnych źródłach energii w gminie podczas VI Europejskiego Kongresu Samorządów

Tomasz Dzbeński

Gminy coraz częściej sięgają w kierunku pozyskiwania zielonej energii. W ubiegłym roku rząd przyjął ustawę o Odnawialnych Źródłach Energii, która ma ułatwić wytwarzanie, magazynowanie i sprzedaż energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Jak działa to w praktyce? Będą mówić o tym goście VI Europejskiego Kongresu Samorządów.

Problem energii odnawialnej oraz ich wykorzystania w gminach jest jednym z tematów tegorocznego Europejskiego Kongresu Samorządów. Zaproszeni goście pochylą się nad tematem wykorzystania przyjaznych ekologicznie źródeł energii w polskich gminach. Omówią jak (i czy) znowelizowana ustawa wpływa na rozwój sektora energii odnawialnej oraz politykę energetyczną gmin.

Unijne wymagania

Polityka energetyczna Unii Europejskiej narzuca na nasz kraj obowiązek osiągnięcia 15% udziału na rynku energii, pochodzącej z odnawialnych źródeł. Zgodnie z założeniami, to cel, który mieliśmy osiągnąć do końca roku 2020. Wymaga to działań, nie tylko władz centralnych – część odpowiedzialności leży także na samorządach. Te, coraz śmielej wkraczają na rynek Odnawialnych Źródeł Energii. Zgorzelecki klaster, farma wiatrowa w Głuchowie, opalana biomasą elektrociepłownia w Lęborku, to szczytne przykłady działalności świadomych samorządów. Jednak takich przykładów nadal jest za mało.

Znowelizowana ustawa

Zmiany wprowadzone w ustawie o Odnawialnych Źródłach Energii wspierają proces prosumenckiego wytwarzania prądu. Prosument to jednocześnie wytwórca i odbiorca energii wytwarzanej z OZE. Taki podmiot może sprzedać lub magazynować wytwarzaną przez siebie, niewykorzystana energię elektryczną. Ustawa porusza także kwestię tworzenia na obszarach gminnych spółdzielni energetycznych.

W panelu wezmą udział między innymi: prezes zarządu Banku Ochrony Środowiska S.A. – Bogusław Białowąs, prezes Krajowej Agencji Poszanowania Energii S.A. – Radosław Rasała oraz prezes Stilo Energy S.A. – Mirosław Bieliński.

Do panelu zaproszono również samorządowców z gmin, w których rozwija się gospodarka zieloną energią, powstają farmy wiatrowe i wytwórnie biomasy.

Czy próba wprowadzenie na polski rynek energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych powiedzie się, czy spełnimy unijne wymagania? Jeśli nie, Polskę czekają kary i przymusowe, drogie transfery zielonej energii pochodzącej z państw, które wyprodukowały jej nadwyżki. Ułatwienie samorządom wytwarzania i obrotu zieloną energią otwiera przed nimi nowe możliwości.