Statut Fundacji
Instytutu Studiów Wschodnich

Pobierz

Wprowadzenie do sprawozdania
za 2018 rok

Pobierz

Bilans Fundacji Instytutu
Studiów Wschodnich za 2018 rok

Pobierz

Rachunek zysków i strat
Fundacji ISW za 2018 rok

Pobierz

Informacje i objaśnienia do
sprawozdania za 2018 rok

Pobierz

Wprowadzenie do sprawozdania
za 2017 rok

Pobierz

Bilans Fundacji Instytutu
Studiów Wschodnich za 2017 rok

Pobierz

Rachunek zysków i strat
Fundacji ISW za 2017 rok

Pobierz

Informacje i objaśnienia do
sprawozdania za 2017 rok

Pobierz

Wprowadzenie do sprawozdania
za 2016 rok

Pobierz

Bilans Fundacji Instytutu
Studiów Wschodnich za 2016 rok

Pobierz

Rachunek zysków i strat
Fundacji ISW za 2016 rok

Pobierz

Informacje i objaśnienia do
sprawozdania za 2016 rok

Pobierz

Wprowadzenie do sprawozdania
za 2015 rok

Pobierz

Bilans oraz Rachunek zysków i strat
za 2015 rok

Pobierz

Informacje i objaśnienia do
sprawozdania za 2015 rok

Pobierz