Praktyki Forum Ekonomicznego

Praktyki Forum Ekonomicznego

Przewidziane sekcje to:

 • Transportowa – sekcja obejmuje pomoc w logistyce gości np. z lotnisk do miejsca konferencji.
 • Hotelowa – do praktykantów z sekcji hotelowej należy wspieranie Organizatora w punktach noclegowych, kontakt z gośćmi Forum, przekazywanie pakietów powitalnych, udzielanie informacji o transporcie.
 • Forum Point (daw. Recepcji Głównej) – sekcja obejmuje m.in. obsługę bazy, bieżący kontakt z gośćmi, ew. wydawanie dodatkowych materiałów.
 • Punkt Info – to najlepiej zorientowani ludzie podczas konferencji. Wiedzą, co się dzieje, którędy dojść na sale seminaryjne, o której zaczynają się panele itp. To Forumowi ogarniacze
 • Sal seminaryjnych – zadania w ramach tej sekcji obejmują pomoc w przygotowaniu sal seminaryjnych, obsługę przebiegu paneli, pilnowanie harmonogramu, przygotowywanie stołu prezydialnego, a także słuchawek i mikrofonów dla panelistów. Na salach seminaryjnych działają również łowcy panelistów oraz osoby z sekcji Sprawdzania ID.
 • Łowcy panelistów – to jedna z sekcji działających na salach seminaryjnych. Łowcy panelistów obsługują bazę danych, trzymają rękę na pulsie pilnując listy obecności. Wiedzą o wszelkich zamianach i rezygnacjach wśród panelistów.
 • Sprawdzania ID – po Centrum Konferencyjnych uczestnicy poruszają się z imiennymi identyfikatorami. Na każdej z sal seminaryjnych wyznaczona zostaje osoba odpowiedzialna za sprawdzanie akredytacji.
 • Programu kulturalnego – nie jest to samodzielna sekcja. Do zdań wolontariuszy należy tutaj m.in pomoc podczas gal wręczenia nagród.
 • Rekreacji – wokół konferencji działa program wyjazdów dla gości, który wspierają praktykanci w ramach Sekcji Rekreacji towarzysząc gościom podczas wycieczek po Dolnym Śląsku.

Od aplikantów oczekujemy:

Kierunek studiów nie jest najważniejszym kryterium rekrutacji, istotne są posiadane umiejętności oraz chęć zdobywania wiedzy i doświadczenia.

 • mile widziana będzie znajomości języków obcych, podstawowym wymogiem jest znajomość języka angielskiego
 • wysokiej kultury osobistej
 • aktywności i samodzielności, szukamy osób, które szybko potrafią odnaleźć się w nowej sytuacji
 • odpowiedzialności przy wykonywaniu obowiązków
 • otwartości i kreatywności

Warunki uczestnictwa:

 • Dyspozycyjność w terminie od 2/3/4 (w zależności od sekcji)do 9 września 2022 roku
 • Organizator nie zapewnia transportu podczas Forum Ekonomicznego
 • W celu poznania szczegółów prosimy pisać na adres: o.szczygiel@isw.org.pl
Regulamin-Przyznawania-Stypendiow-FE-i-FBPobierz

Wniosek_o_przyznanie_stypendium_FE-i-FBPobierz