Instytut Wschodni (pełna nazwa Fundacja Instytut Studiów Wschodnich) od początku swojego istnienia (1993) prowadzi działalność na rzecz współpracy pomiędzy państwami europejskimi, szczególnie Europy Środkowej i Wschodniej. Projekty realizowane na różnych szczeblach służą rozwojowi kontaktów politycznych, gospodarczych, kulturalnych i naukowych pomiędzy państwami tego regionu.

Do statutowych celów Instytutu Wschodniego należą:
 1. krzewienie edukacji społecznej i politycznej w służbie demokratycznej przyszłości Rzeczypospolitej Polskiej i państw położonych w Europie Środkowo-Wschodniej
 2. sprzyjanie rozwojowi współpracy gospodarczej, naukowo-technicznej, kulturalnej oraz wspieranie i podejmowanie inicjatyw w tych dziedzinach
 3. działanie na rzecz współpracy i budowania zaufania między państwami Europy Środkowo-Wschodniej
 4. wspieranie i podejmowanie działań służących lepszemu zrozumieniu przez obywateli i społeczności lokalnych procesów zachodzących w trakcie przebudowy państwa i gospodarki centralnie zarządzanej w demokratyczne państwo gospodarki wolnorynkowej

Najważniejszym przedsięwzięciem Instytutu Wschodniego jest Forum Ekonomiczne. Organizowana od 1992 roku konferencja stała się  jednym z najistotniejszych miejsc spotkań elit polityczno-biznesowych w Europie. Działania Instytutu Wschodniego związane z organizacją Forum wspierane są przez Radę Programową, która decyduje o merytorycznym i programowym kształcie Forum, jak również wyznacza kierunek jego rozwoju. Co roku Forum Ekonomiczne gości premierów, ministrów, Komisarzy Europejskich oraz inne najważniejsze osoby sceny politycznej i  gospodarczej naszego kraju. W obradach XXIX Forum Ekonomicznego w 2019 roku wzięło udział prawie 4,5 tys. gości, a obsługą medialną zajmowało się blisko 700 przedstawicieli redakcji z kilkudziesięciu państw świata.


Inne konferencje organizowane przez Instytut Wschodni to:
 • Europejski Kongres Samorządów
 • Forum Przemysłowe
 • Forum Inwestycyjne
 • Forum Regionów
 • Forum Europa-Ukraina
Inne przedsięwzięcia statutowe prowadzone przez Instytut Wschodni to:
 • organizacja międzynarodowych seminariów, szkoleń i wizyt studyjnych
 • publikacja analiz i raportów ekonomicznych przygotowanych przez międzynarodowe grona ekspertów
 • program praktyk zawodowych dla studentów polskich i zagranicznych uczelni
 • międzynarodowy festiwal biegów
 • współpraca z międzynarodowymi organizacjami realizującymi podobne cele statutowe

Zrealizowane w ostatnim czasie wydarzenia:
 • Prezentacja raportu “Otwarta Ukraina”
 • Projekt Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki – Zgoda buduje, niezgoda rujnuje
 • Projekt NATO – różne wyzwania, wspólne odpowiedzi
 • Projekt Polak potrafi
 • Projekt Polbusiness
 • Projekt Profesjonalizacja, rozwój i wsparcie mediów polonijnych na Islandii
 • Szkoleniowy program dla samorządowców z Ukrainy

 • Agencja Rozwoju Regionalnego Północ-Wschód, Rumunia
 • Agencja Rozwoju Zagrzeb
 • Brandenburski Instytut ds. Społeczeństwa i Bezpieczeństwa (BIGS) , Niemcy
 • Centrum Europejskich Studiów ds. Sąsiedztwa, Uniwersytet Środkowoeuropejski (CEU), Węgry
 • Centrum Studiów Ekonomicznych i Politycznych im. Razumkowa, Ukraina
 • Centrum Studiów Geopolitycznych, Litwa
 • Centrum Studiów Międzynarodowych (CeSI) , Włochy
 • Centrum Transformacji Ukrainy
 • CIDOB - Barcelońskie Centrum Studiów Międzynarodowych Hiszpania
 • EPOS - Międzynarodowa Agencja Operacyjna ds. Mediacji i Negocjacji, Włochy
 • ESCP Europe Paris, Francja
 • Eurispes, Włochy
 • Europejska Rada Spraw Zagranicznych Biuro w Madrycie, Hiszpania
 • Europejska Sieć Centrum Biznesu i Innowacji EBN
 • Fundacja ‘Open Ukraine’
 • Institut Prospective et Securité en Europe, Francja
 • Instytut Europejski w Rumunii
 • Instytut Spraw Międzynarodowych i Europejskich, Irlandia
 • Instytut Uniwersytecki w Lizbonie (ISCTE) Portugalia
 • ISCTE-IUL Wyższa Szkoła Biznesu Portugalia
 • Międzynarodowa Platforma Biznesu i Dialogu Dyplomatycznego, Wielka Brytania
 • Międzynarodowe Stowarzyszenie Rynku Kapitałowego
 • NATO Defense College w Rzymie
 • New Strategy Center, Rumunia
 • Paryska Izba Przemysłowo-Handlowa Île-de-France, Francja
 • Polsko – Azerbejdżańska Rada Biznesu
 • Rada Miasta Tbilisi , Gruzja
 • Serbskie Stowarzyszenie Bitcoin
 • Stowarzyszenie na rzecz Inwestycji Zagranicznych (AFI), Republika Czeska
 • The Potomac Foundation, USA
 • Związek Studiów Regionalnych, Wielka Brytania