Węgierski minister zasobów ludzkich przyjedzie na Forum Ekonomiczne

Zoltán Balog, minister zasobów ludzkich z Węgier potwierdził, że będzie gościem tegorocznego XXVII Forum Ekonomicznego.

Zoltán Balog jest absolwentem Reformowanej Akademii Teologicznej w Budapeszcie oraz Wydziału Wychowania Fizycznego i Nauki o Sporcie Uniwersytetu Semmelweisa. W latach 1983-1989 pełnił funkcję pastora kościoła reformowanego w Maglódzie. Był konsultantem teologicznym Konferencji Kościołów Europejskich. W latach 1992-1998 współpracował z Europejskim Otwartym Uniwersytetem Protestanckim. Od 1996 był liderem Forum Protestanckiego.

Karierę polityczną rozpoczął na początku lat 90. jako konsultant parlamentarny konserwatywnej partii Fidesz. W czasie rządów tego ruchu pełnił stanowisko głównego doradcy premiera (1998–2002).  Po objęciu rządów przez Węgierską Partię Socjalistyczną kierował departamentem polityki społecznej w kancelarii prezydenckiej. W 2003 roku przyłączył się do Fundacji na rzecz Obywatelskich Węgier, był m.in. jej dyrektorem generalnym.

W roku 2006 po raz pierwszy został wybrany na posła Zgromadzenia Narodowego z ramienia ugrupowania Fidesz. Objął stanowisko przewodniczego Komisji Mniejszości, Praw Człowieka i Spraw Wyznaniowych. Po wyborach wygranych przez Fidesz w 2010 roku został mianowany podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych. Był odpowiedzialny za integrację społeczną, m.in. za społeczność romską. W maju 2012 roku został ministrem zasobów ludzkich w drugim rządzie Viktora Orbána. W 2014 roku udało mu się utrzymać to stanowisko.