Mihaly Varga – węgierski wicepremier wśród gości Forum Ekonomicznego w Krynicy

Jeden z najważniejszych węgierskich polityków, Wicepremier i Minister Finansów – Mihaly Varga potwierdził udział w jednej z kluczowych dyskusji tegorocznego Forum Ekonomicznego.

Niemal wszyscy Europejczycy zgadzają się, że potrzeba nam silnej Europy. Istotne różnice zdań pojawiają się w momencie próby określenia na czym powinna polegać i opierać się ta siła. Czy szukać jej w jednorodności, monolityczności, większej spójności i centralizacji władzy tak, aby móc szybciej podejmować decyzje i reagować na pojawiające się wyzwania? A może przeciwnie – poszukiwać tej siły w różnorodności: narodowej, kulturowej, społecznej? Czy kierunkiem dla UE powinna być formuła federacji, czy konfederacji?

W czasie debaty europejski punkt widzenia zostanie zestawiony z perspektywą zza oceanu. Oprócz wicepremiera z Węgier uczestnikami debaty będą m.in.: Zelijka Cvijanović – prezydent Republiki Serbii w Bośni i Hercegowinie, Paweł Borys, prezes zarządu Polskiego Funduszu Rozwoju uznany polski ekonomista i menadżer oraz Robert Spalding, pracownik Instytutu Hudsona, doświadczony analityk amerykańskiej administracji, główny architekt strategii konkurencyjności opracowanej przez Radę Bezpieczeństwa Narodowego przy Prezydencie Trumpie.

Wicepremier Mihaly Varga pełnił wiele ważnych funkcji państwowych, był m.in. ministrem gospodarki narodowej, ministrem bez teki ds. relacji z międzynarodowymi organizacjami finansowymi, szefem kancelarii premiera. Jest posłem do węgierskiego Zgromadzenia Narodowego nieprzerwanie od 1990r. Mihaly Varga jest członkiem Fidesz od 1988 roku, w latach 2005-2013 był jednym z wiceprzewodniczących partii.