Media o Forum Europa – Ukraina

Forum Europa-Ukraina

Uczestnicy pierwszej sesji plenarnej X Forum Europa-Ukraina, które odbyło się w podrzeszowskiej Jasionce, zastanawiali się m.in. nad tym jakiej pomocy oczekuje Kijów od świata, na jakie wsparcie może liczyć. Przeprowadzenie na Ukrainie trudnych zmian, i to w czasie konfliktu zbrojnego, jest ogromnym wysiłkiem – mówili eksperci w Rzeszowie.

W interesie krajów Europy Środkowo-Wschodniej jest prozachodnia orientacja Ukrainy – powiedział piątek w dyskusji panelowej podczas X Forum Europa-Ukraina minister w Kancelarii Prezydenta Krzysztof Szczerski. – Musimy to szanować, że Ukraina ma prozachodnią orientację. To leży w naszym interesie, żeby Ukraina była prozachodnia. Musimy szanować, respektować decyzje ukraińskie w sensie geopolitycznym – powiedział Szczerski.

Na Forum Europa-Ukraina w Jasionce przyjechało około tysiąca gości. To przedsiębiorcy, samorządowcy, naukowcy i dziennikarze, którzy dyskutują, wymieniają się poglądami i doświadczeniami. Zachęcają też do inwestowania i współpracy gospodarczej, bo przy okazji dziesiątej, jubileuszowej edycji Forum, po raz pierwszy zorganizowano także Targi Wschodnie, które podkreślają gospodarczy wymiar spotkania. Bierze w nich udział ponad 80 firm z Polski i Ukrainy.

W trakcie forum rozmawiano m.in. o konieczności walki z korupcją i zmianie prawa na Ukrainie. Były premier Ukrainy Anatolij Kinach, podkreślił, że jego kraj „dąży do zachodniej Europy”, mimo trwającej wojny. „Ukraina dąży do standardów europejskich, do prowadzenia cywilizowanego biznesu. To zadanie staje również przed naszym kapitałem narodowym i tylko ta część biznesu, która to zrozumie, ma szansę na sukces” – dodał.

O nowym Szlaku Jedwabnym – szansach i zagrożeniach dla Europy Środkowej i Ukrainy rozmawiali w piątek eksperci w podrzeszowskiej Jasionce (Podkarpackie) na Forum Europa-Ukraina. Wskazywali na konieczność pogodzenia różnych interesów narodowych.

W związku z dużym zainteresowaniem dziesiątej edycji Forum Europa – Ukraina, jeszcze jesienią planujemy kolejną, dużą konferencję, tym razem polsko-ukraińską, połączoną z targami właśnie tu w Jasionce – powiedział Zygmunt Berdychowski.

Nowe zagrożenia dla Ukrainy w trakcie prezydentury Donalda Trumpa to kwestia, która w ostatnich miesiącach stała się wiodącym tematem dyskusji zarówno krajowych, jak i zagranicznych politologów. O nowych możliwościach dla Ukrainy dyskutowano podczas X Forum Europa – Ukraina, które odbyło się w polskim mieście Rzeszów. Jest to największe specjalistyczne forum w UE poświęcone bezpośrednio Ukrainie, a dyskusje prowadzone w ramach konferencji mogą być bardzo owocne.

Choć po zakończeniu II wojny światowej na kontynencie europejskim znacząco spadła częstotliwość dużych konfliktów zbrojnych, to pokój nie jest powszechnym i dostępnym dla wszystkich. Wiele wojen o skali regionalne i lokalnej po fazie „gorącej” przyjmuje formę tzw. „konfliktów zamrożonych”. Kwestia rozwiązywania konfliktów zamrożonych na obszarze Europy była także przedmiotem dyskusji podczas X Forum Europa-Ukraina w Rzeszowie 27 stycznia 2017 roku.

Organizowane przez Instytut Studiów Wschodnich Forum Europa-Ukraina to jedno z kluczowych wydarzeń. Tegoroczne Forum porusza takie istotne kwestie jak rozwój i modernizacja Ukrainy, tempo wprowadzania reform, jej potencjał gospodarczy, relacje międzynarodowe czy też bezpieczeństwo energetyczne.

X Forum Europa – Ukraina rozpoczęło się od panelu „Przyjazna granica: dobre sąsiedztwo i współpraca międzyregionalna”. (…) Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego, rozpoczynając panel podkreślił wagę sąsiedztwa, w którym znajduje się podległy mu region: „Graniczymy z Ukrainą i Słowacją, co ma bardzo istotne znaczenie”. Marszałek dodał, że granica jest barierą, ale sytuację poprawić może dalsze zbliżanie się Ukrainy do Unii Europejskiej.