Marszałek Województwa Bańskobystrzyckiego o pandemii 

Pandemia koronawirusa, która w tym roku wpłynęła na cały świat, przyniosła wiele zmian w różnych sferach życia społecznego także w Województwie Bańskobystrzyckim. Wyzwania, z którymi spotkało się Województwo Bańskobystrzyckie, miały o wiele większy wpływ na działania poszczególnych instytucji, niż byliśmy w stanie to przewidzieć – przede wszystkim jeżeli chodzi o edukację, kulturę, opiekę społeczną oraz opiekę zdrowotną. 

Dwadzieścia dwie instytucje wchodzące w strukturę Województwa Bańskobystrzyckiego sprawują opiekę nad dziedzictwem kulturowym. W 2020 roku wszystkie zaplanowane wydarzenia, spektakle, wystawy oraz festiwale muzyki ludowej zostały odwołane. Ograniczenia miały dalekosiężne skutki dla udziału publiczności w wydarzeniach. W związku z tym dochody własne tych instytucji spadły o 50 proc. w porównaniu do poprzedniego roku, kiedy dochody, łącznie z dotacjami niepochodzącymi z budżetu, wyniosły 1,4 mln euro. Państwo zgodziło się na częściowe pokrycie wydatków organizacji, które zostały zamknięte w wyniku ogłoszonych ograniczeń. Jednocześnie pracodawcy zostali zwolnieni z obowiązku płacenia składek na czas jednego miesiąca (w kwietniu 2020 r.), dzięki czemu w przypadku 430 pracowników w 22 instytucjach udało się zaoszczędzić ok. 100 tys. euro. Zostały one wykorzystane na rozwój działalności tych instytucji oraz w celu zwalczania epidemii. Dział Kultury Województwa wyznaczył także dodatkową kwotę 43 tys. euro dla instytucji kulturalnych. 

Odwołanie wydarzeń skutkowało ich przeniesieniem do przestrzeni wirtualnej. We współpracy z Działem Kultury teatry nadawały online pokazy spektakli, udostępniały spektakle, muzea natomiast oferowały różne wydarzenia online w celu udostępniania wiedzy o przedmiotach w ich depozytach, biblioteki oprócz e-booków oferowały czytania autorskie, domy kultury natomiast udostępniały ciekawe pokazy z festiwali muzyki ludowej, a astronomowie przekazywali informacje o kosmosie w interesujący sposób. 

Ponadto Województwo Bańskobystrzyckie odpowiada za funkcjonowanie trzydziestu domów opieki społecznej. Jak wynika ze statystyk z kwietnia 2020 r., miesięczne koszty zapewnienia środków ochrony osobistej oraz środków dezynfekcji wynoszą niemal 149 tys. euro. Jeżeli personel korzysta z respiratorów, to miesięczne koszty wynoszą ponad 165 tys. euro. Województwo Bańskobystrzyckie wyposażyło jednak centra medyczne w środki ochrony osobistej oraz dostarczyło z własnych zasobów płaszcze ochronne, respiratory FFP3, przyłbice, okulary oraz rękawiczki ochronne.      

Od połowy listopada br. co tydzień przeprowadzano wśród pracowników ośrodków opieki społecznej testy antygenowe na obecność koronawirusa. 

Urząd Wojewódzki rozdzielił środki ochrony osobistej oraz testy dla ośrodków opieki społecznej, które otrzymał z Państwowej Agencji Rezerw Materialnych. W ramach zwalczania epidemii Województwo Bańskobystrzyckie sfinansowało kupno urządzenia o wartości 20 tys. euro do przeprowadzania testów dla Słowackiego Czerwonego Krzyża – oddziału Bańska Bystrzyca, w którym wykonano powyżej 900 poborów materiału biologicznego.  

Dział ds. Opieki Społecznej i Zdrowotnej Urzędu Wojewódzkiego brał udział w przygotowaniu powszechnego testowania na obecność koronawirusa, przede wszystkim jeżeli chodzi o dostarczanie personelu medycznego dla Sił Zbrojnych Republiki Słowackiej, przekazywanie sprzętu do testów oraz przekazywanie certyfikatów dla pracowników opieki społecznej w regionie. 

Obszar edukacji i szkolnictwa został niemniej narażony na epidemię koronawirusa. Województwo Bańskobystrzyckie odpowiada za 62 szkół średnich, w których pracuje 3341 pracowników. W marcu 2020 r. wszystkie szkoły średnie, za które odpowiada Województwo Bańskobystrzyckie, zostały zamknięte. Jednakże wszystkie szkoły otrzymały maseczki i żele dezynfekcyjne dla swoich pracowników. Na początku nowego roku szkolnego zostało przekazanych łącznie 20600 maseczek oraz 251 urządzeń do dezynfekcji. Nasze Województwo przekazywało również termometry bezdotykowe, które ułatwiają poranny pomiar temperatury przy wejściu do budynków. 

W celu zwiększenia świadomości publicznej Miasto Bańska Bystrzyca oraz Województwo Bańskobystrzyckie stworzyły kampanię informacyjną dla mieszkańców miasta oraz całego regionu Środkowej Słowacji. Dzięki dwóm nowym portalom internetowym osoby zainteresowane informacjami dot. otwartych aptek, ośrodków opieki zdrowotnej, społecznej, szkół oraz akademików, mogą znaleźć je w jednym miejscu.   

Ján Lunter 

Marszałek Województwa Bańskobystrzyckiego, Słowacja 

Jan Lunter ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Słowackiej w Bratysławie. W 1991 r., założył spółkę Alfa Bio, która produkuje żywność z soi i wkrótcę została jedną z najważniejszych spółek w Bańskiej Bystrzycy. W 2019 r. został wybrany na marszałka Województwa Bańskobystrzyckiego.