Przedstawiamy kolejnych gości Forum Europa – Ukraina

Vjekoslav Čamber, dyrektor rządowego biura ds. Integracji europejskiej Bośni i Hercegowiny, potwierdził swój udział w tegorocznym Forum Europa – Ukraina w Rzeszowie. Weźmie udział w debacie Integracja czy dezintegracja. Dokąd zmierza Europa?

Przed objęciem obecnej funkcji, sprawował urząd ministra pracy i polityki społecznej Federacji Bośni i Hercegowiny. Najważniejszym zadaniem biura ds. integracji europejskiej jest opracowanie metodologii i wytycznych, a także ogólna koordynacja procesu integracji europejskiej w ramach jurysdykcji rządu Federacji, a także ministerstw federalnych. Jako przewodniczący zespołu, dyrektor Čamber koordynuje również programy unijne oraz monitoruje wdrażanie układu o stabilizacji i stowarzyszeniu.

Dyrektor Čamber, wraz z pozostałymi uczestnikami debaty, będzie starał się odpowiedzieć na ważne pytania, m.in czy i kiedy będzie możliwe dalsze rozszerzanie Unii na kraje zachodnich Bałkanów i Partnerstwa Wschodniego?