Marszałek Sejmu będzie gościem XXVII Forum Ekonomicznego

Marek Kuchciński

Marek Kuchciński potwierdził swój udział w krynickich obradach. Polityk od wielu lat jest inicjatorem przeprowadzenia w Krynicy spotkań w ramach konferencji parlamentarnej „Europa Karpat”.

Obecny marszałek Sejmu jest częstym gościem naszych forów. Od wielu lat jest inicjatorem przeprowadzenia w Krynicy serii spotkań w ramach konferencji parlamentarnej „Europa Karpat”, poświęconej zacieśnianiu współpracy państw regionu karpackiego.

W ub. roku podczas XXVI Forum Ekonomicznego Marek Kuchciński zaznaczył, że w Europie istnieje szereg organizacji i instytucji, jak  strefa Schengen i strefa euro, w których działa Grupa Wyszehradzka. Powiedział, że Grupa istnieje już od ćwierć wieku i jest przykładem bardzo dobrej współpracy. Marszałek zaznaczył, że warto wspierać zaangażowanie społeczeństw oraz samorządów mające na celu poprawę infrastruktury i wymianę kulturalną. Mówił też o ważnej roli państw V4 w strukturach europejskich.

W opinii Kuchcińskiego ważne jest wzmocnienie roli parlamentów narodowych wobec polityki Parlamentu Europejskiego i Komisji Europejskiej. Marszałek powiedział w Krynicy, że to parlamenty, jako pochodzące z demokratycznych wyborów, powinny mieć większy wpływ na prawodawstwo unijne.

Marek Kuchciński urodził się w Przemyślu w 1955 roku. W latach 80. organizował w tym mieście środowisko kultury niezależnej, poza cenzurą wydawał i współredagował kwartalnik „Strych Kulturalny”. W 1985 roku za działalność opozycyjną został aresztowany. W 1989 roku został współzałożycielem Komitetu Obywatelskiego „Solidarność” w województwie przemyskim.

W latach 1994–1999 był radnym Przemyśla, a następnie do 2001 roku sprawował urząd wicewojewody podkarpackiego.

Od 2001 roku jest posłem z ramienia PiS. W latach 2010-2015 był wicemarszałkiem Sejmu VI oraz VII kadencji. A w listopadzie 2015 roku został wybrany na marszałka VIII kadencji.

Polityk przewodniczył sejmowym komisjom: Administracji i Spraw Wewnętrznych oraz Komisji Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Był wiceprzewodniczącym Delegacji Parlamentarnej do Zgromadzenia Parlamentarnego Polski i Ukrainy oraz członkiem Polsko-Węgierskiej Grupy Parlamentarnej.