Lider w czasie kryzysu

Przedsiębiorstwa doświadczają pierwszych oznak spowolnienia gospodarczego. Sytuacja pogorszyła się wraz z nadejściem pandemii koronawirusa, która spowodowała zmiany organizacji pracy i sposobów prowadzenia działalności gospodarczej. Firmy potrzebują silnych przywódców, którzy są w stanie opracować strategię działania w niepewnych realiach i zaangażować pracowników w zmiany. Dyskusję poświęconą tym zagadnieniom poprowadził Piotr Wachowiak, Rektor Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Od lewej: Piotr Wachowiak, Tomasz Zdzikot, Maciej Tylkowski, Jacek Protasiewicz i Tomasz Urynowicz.

Wicemarszałek Województwa Małopolskiego Tomasz Urynowicz, który reprezentował Województwo Małopolskie – Głównego Partnera Forum, mówił o stronie wychowawczej bycia liderem. Podkreślił, że posiadanie autorytetu i świecenie własnym przykładem to główne atuty prawdziwego przywódcy. Stwierdził, że osoba, która nie wykazuje pełnego zaangażowania oraz zachowuje się w sposób niewłaściwy, nie może oczekiwać innego postępowania od swoich podwładnych. Uważa, że aby móc wymagać określonych postaw od członków zespołu, lider powinien sam je prezentować. Wśród atrybutów, które powinny cechować przywódcę, wymienił przede wszystkim wiedzę i doświadczenie. Wspomniał również o odwadze, którą powinien wykazywać się lider przy podejmowaniu decyzji.

Jacek Protasiewicz, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, swoją wypowiedź rozpoczął od przedstawienia teorii, w której wyróżnia się trzy typy lidera. Pierwszy z nich to tradycyjny, czyli np. głowa rodziny, drugi to legalny, a więc taki, który posiada umocowanie do sprawowania przywództwa, oraz charyzmatyczny. Zdaniem polityka właśnie ten ostatni jest najbardziej wartościowy. Przekładając to na język polityki zaznaczył, że dostrzega deficyt prawdziwych mężów stanu, którzy potrafią w sposób perswazyjny przekonać swoich podwładnych, że obrany kierunek postępowania i podejmowane w związku z tym działania służą osiągnięciu zamierzonego celu. Poseł na sejm podkreślił, że kluczową kwestią jest to, aby intencje lidera były klarowne dla zespołu. Ocenił, że proces przekonywania do niektórych posunięć bywa niekiedy bardzo czasochłonny, jednak przywódca nie powinien od tego uciekać. W jego opinii duży wpływ na pozycję lidera ma również zespół ludzi, którymi otacza się oraz to, w jaki sposób układa sobie z nimi współpracę.

Jako przedstawiciel sektora prywatnego do debaty został zaproszony Maciej Tylkowski, Członek Zarządu Lidl Polska. Określił się jako zwolennik przywództwa rozproszonego, a nie autorytarnego. Stwierdził, że wybuch pandemii zmusił wiele podmiotów do przejścia na taki właśnie model działania. Jego zdaniem, przy tak dużej liczbie zmiennych dogłębna analiza w wykonaniu jednego człowieka jest niemożliwa, w związku z tym proces podejmowania decyzji powinien mieć silne oparcie w opracowaniach przygotowanych przez zespół. Stwierdził również, że prawidłowe zarządzanie wymaga od lidera umiejętności wykazywania się empatią wobec podwładnych.

Tomasz Zdzikot, Prezes Zarządu Poczty Polskiej, największego pracodawcy w naszym kraju, podkreślił że jednym z kluczowych elementów zarządzania jest umiejętność podejmowania decyzji, a co za tym idzie, brania na siebie odpowiedzialności. Możliwe jest to tylko w przypadku, gdy przywódca przekonany jest do słuszności swoich działań. Stwierdził również, że dobry lider potrafi angażować i skupiać pracowników wokół konkretnych projektów. Ocenił, że właśnie takie cechy są ważniejsze od snucia dalekosiężnych planów, których realizacja szczególnie obecnie jest mocno niepewna. Prezes Zarządu Poczty Polskiej za jedną z istotnych cech przywódcy uznał zdolność do łączenia ludzi.

Tekst: Karol Piszczek/FISW

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018 – 2030