Kolejna edycja międzynarodowej konferencji parlamentarnej „Europa Karpat” w Krynicy

Podczas XXVI Forum odbędzie się kolejna już z serii edycja międzynarodowej konferencji parlamentarnej „Europa Karpat”. To wyjątkowa seria spotkań zainicjowanych przez Marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego, a poświęconych zacieśnianiu współpracy państw regionu karpackiego. To dzięki życzliwości i wsparciu Pana  Marszałka corocznie spotykają się w Krynicy przedstawiciele parlamentów narodowych, administracji rządowej oraz ośrodków akademickich i eksperckich z krajów regionu karpackiego: z Polski, Słowacji, Węgier, Rumunii, Czech, Serbii oraz Ukrainy, a także liczni reprezentanci samorządów, przedsiębiorcy i działacze organizacji pozarządowych.

Celem konferencji jest kontynuacja dyskusji dotyczącej współpracy transgranicznej i regionalnej. Wiodącymi tematami spotkania są: kwestie Strategii Karpackiej, Konwencji Karpackiej oraz inicjatywy parlamentarne na rzecz współpracy państw regionu karpackiego a także koordynacja wspólnych działań na poziomie parlamentarnym.

Podczas tegorocznej edycji konferencji „Europa Karpat” odbędzie się dziesięć dyskusji panelowych oraz Sesja Plenarna – „Jakiej Solidarności Potrzebuje Europa?” – z uczestnictwem Przewodniczących Parlamentów krajów regionu karpackiego. Swój udział potwierdzili m.in: Przewodnicząca Parlamentu Litwy Loreta Graužiniene i Przewodniczący Izby Deputowanych Rumunii Florin Iordache. Gospodarzem całego spotkania będzie Marszałek Sejmu Marek Kuchciński.